1. Υπάρχουν αλλαγές στη φετινή σχολική χρονιά λόγω COVID 19;

Ναι, φέτος το πρώτο τρίμηνο στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου. Το  πρώτο τετράμηνο στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 20 Ιανουαρίου.

2. Σε ποιους σχολικούς χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας;

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων.

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου.

γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών.

3. Σε ποιες περιπτώσεις  δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο σχολείο;

Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του φαγητού αλλά και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης των μαθητών (στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής).

4. Αν το παιδί μου δεν επιθυμεί τη χρήση μάσκας, ποιες συνέπειες έχει στη σχολική του φοίτηση;

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία.

5. Υπάρχουν κατηγορίες μαθητών που εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας στο σχολείο;

Ναι, πρόκειται για τους μαθητές που έχουν γνωσιακή διαταραχή, οπότε δυσκολεύονται τόσο να κατανοήσουν την αναγκαιότητα χρήσης της μάσκας όσο και την ορθή εφαρμογή της.

Επίσης, οι μαθητές με αναπτυξιακή διαταραχή εξαιρούνται από τη χρήση της μάσκας, αφού  η μάσκα επιτείνει τις δυσκολίες που ήδη έχουν στην επικοινωνία και στην κοινωνική συνδιαλλαγή. 

Ακόμη, από τη χρήση της μάσκας εξαιρούνται οι μαθητές που παρουσιάζουν  ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς.

Τέλος, από τη χρήση μάσκας εξαιρούνται οι μαθητές με σοβαρό νευρολογικό, μυϊκό́  ή άλλο νόσημα, γιατί αυτό τούς εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους.

6. Αν το παιδί μου ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, ποιο δικαιολογητικό χρειάζεται να προσκομίσω στη διεύθυνση του σχολείου, ώστε να εξαιρεθεί από την υποχρέωση της χρήσης μάσκας;

Ο γονέας θα προσκομίσει το πιστοποιητικό που έχει το παιδί τους από κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, από Κ.Ε.ΣΥ., από ΚΕ.Π.Α.  ή από άλλη ιατρική υπηρεσία.

7. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στη διαχείριση της πανδημίας, στα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ; 

Τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ωστόσο, στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προβλέπεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης. Δηλαδή, αρκετά συχνά οι μαθητές των παραπάνω σχολείων παρουσιάζουν δυσκολίες είτε νευρολογικής υφής είτε μυοσκελετικής υφής είτε γνωσιακής υφής είτε ακόμη και συναισθηματικής υφής, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν τη σωστή εφαρμογή της μάσκας. Όμως, σε αυτά τα σχολεία, που συνήθως είναι ολιγομελή, μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά άλλα μέτρα όπως είναι η τήρηση των αποστάσεων μέσα στις σχολικές αίθουσες.

8. Το παιδί μου έχει δυσκολίες στη μάθηση και για αυτόν τον λόγο λαμβάνει στο σχολείο βοήθεια από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. Μήπως η χρήση μάσκας από τον εκπαιδευτικό και το παιδί μου δυσκολέψει τη μεταξύ τους επικοινωνία ;

Στις περιπτώσεις των μαθητών, όπου η χειλεανάγνωση αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποστήριξής τους από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή σχολικό νοσηλευτή, προκρίνεται/προτείνεται η χρήση διαφανούς ολοπρόσωπης προστατευτικής προσωπίδας ή ειδικής υφασμάτινης μάσκας με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος.

6. Ποιον σκοπό εξυπηρετεί η τηλεκπαίδευση;

Η τηλεκπαίδευση αποτελεί μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας και  παρέχεται:

α) σε περίπτωση απουσίας μαθητή για ειδικό λόγο, που συνδέεται με τον κορωνοϊό (όταν νοσεί ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί μαζί του, ή όταν ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου).

β) σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμήματος ή σχολείου λόγω κορωνοϊού.

7. Ποιες μορφές μπορεί να λάβει η τηλεκπαίδευση;

Η τηλεκπαίδευση μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη (διαδικτυακές τάξεις) μέσα από τις ειδικά διαμορφωμένες πλατφόρμες e-class και e-me.

9. Θα μπορέσουν τα παιδιά μας φέτος να συμμετάσχουν σε σχολικές εκδρομές;

Τη φετινή σχολική χρονιά δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. 

10. Θα γίνονται κάποιες μετακινήσεις μαθητών εκτός σχολείου για παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς;

Οι μόνες μετακινήσεις που προβλέπονται είναι οι διδακτικές επισκέψεις και οι περίπατοι, όχι όμως για το σύνολο των μαθητών του σχολείου. Οι μαθητές μπορούν μόνο ανά τμήμα και με υποχρεωτική χρήση μάσκας να πραγματοποιούν σχολικούς περιπάτους και διδακτικές επισκέψεις.

11. Θα μπορούμε τη φετινή σχολική χρονιά να παρακολουθήσουμε τις σχολικές γιορτές;

Φέτος κάθε τμήμα του σχολείου θα πραγματοποιεί ξεχωριστά μέσα στη σχολική αίθουσα των μαθημάτων τους σχολικούς εορτασμούς, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός των μαθητών. 

12. Αν υπάρξει κάποιος μαθητής από το σχολείο του παιδιού μου, που εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου COVID-19, τι θα γίνει;

Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Αυτός προβαίνει άμεσα στις δέουσες ενέργειες.

13. Πώς μπορεί το παιδί μου να προμηθεύεται παρασκευάσματα από το σχολικό κυλικείο;

Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου, όσο περιμένουν τη σειρά τους για να εξυπηρετηθούν από το κυλικείο του σχολείου.

 Αν όμως η τήρηση αποστάσεων σε κυλικεία εξωτερικών χώρων μεταξύ των μαθητών κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη. 

Στα κυλικεία εσωτερικού χώρου πρέπει κατά την αναμονή να γίνεται πάντα χρήση μάσκας.

14. Είμαι γονέας μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτά σε σχολείο γενικής αγωγής. Πώς θα βοηθήσω το παιδί μου να προσαρμοστεί καλύτερα στη νέα σχολική πραγματικότητα;

Μπορούμε στο σπίτι να συζητήσουμε με το παιδί μας σχετικά με τη νέα κατάσταση. Δηλαδή να αφιερώσουμε χρόνο στο παιδί μας, ώστε να εκφράσει πιθανές απορίες του, ενδεχόμενες ανησυχίες και προβληματισμούς του. Με απλά λόγια, μπορούμε να ρωτήσουμε το παιδί μας αν υπάρχει κάτι που το  δυσκολεύει/προβληματίζει τώρα στο σχολείο (π.χ. η εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους συμμαθητές του και τον δάσκαλό του, η αναστολή των σχολικών εκδρομών κ.τ.λ.). Τέλος, είναι σκόπιμο να ενθαρρύνουμε το παιδί μας να χρησιμοποιεί στο σχολείο και εξωλεκτικούς τρόπους επικοινωνίας, γιατί η μάσκα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς.

15. Είμαι γονέας μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Διαπιστώνω ότι το παιδί μου νιώθει άγχος για τη νέα πραγματικότητα εκδηλώνει συμπεριφορές που αρμόζουν σε μικρότερη ηλικία. Πρέπει να ανησυχώ;

Σε πρωτόγνωρες συνθήκες, όπως αυτή που βιώνουμε, είναι φυσιολογικό τα παιδιά να εμφανίζουν στρες καθώς και λιγότερο «ώριμες» συμπεριφορές ή να αντιδρούν υπερβολικά ή να μειώνονται τα μαθησιακά τους κίνητρα. Για αυτόν τον λόγο, χρειάζονται συνεχή ενθάρρυνση και υποστήριξη από την πλευρά των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών.

16. Είμαι γονέας μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτά σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το παιδί μου παρουσιάζει δυσκολία να ανταποκριθεί στις αλλαγές της φετινής σχολικής χρονιάς. Πώς θα το βοηθήσω;

Σε αυτή την περίπτωση, είναι σκόπιμο την πρώτη περίοδο να προσέλθει ο γονέας στο σχολείο και να συζητήσει με τον/την κοινωνική λειτουργό του σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι υποστήριξης του παιδιού. Επιπλέον, ο γονέας μπορεί να γνωστοποιήσει τις ανησυχίες του παιδιού στον/στην ψυχολόγο του σχολείου, ώστε ο/η ψυχολόγος με τη σειρά της να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον μαθητή στο πλαίσιο ατομικής συνεδρίας.


Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 7:56 AM