Πατήστε στο σύνδεσμο 1. Οδηγίες εγκατάστασης Webex για τον καθηγητή.pdf για να δείτε το αρχείο.