Μάθημα: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Εργαλεία επικοινωνίας - Εργαλεία συνεργασίας - Συμβουλές, Ενότητα: Doodle – Προγραμματισμός εκδηλώσεων

Αρχική σελίδα μαθήματος
 • Γενικά


  Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Εργαλεία επικοινωνίας - Εργαλεία συνεργασίας - Συμβουλές

  Eπιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την παρουσίαση εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εργαλεία επικοινωνίας


  Συντονιστής


  Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

  Συγγραφή και διαμόρφωση επιμορφωτικού υλικού


  Θοδωρής Μπούσιου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

  Γιώργος Αυγέρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

  Μαρία Ιωσηφίδου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86


Doodle – Προγραμματισμός εκδηλώσεων

 • Doodle – Προγραμματισμός εκδηλώσεων

  Η Web 2.0 εφαρμογή Doodle απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία του προγραμματισμού εκδηλώσεων. Μας βοηθά να εξοικονομήσουμε χρόνο και να καταλήξουμε σε συμφωνία για το χρόνο που θα γίνει η εκδήλωση.