Σκοπός

Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με την υπηρεσία Doodle.com που παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού εκδηλώσεων

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε μια εκδήλωση
  • προγραμματίζετε μια εκδήλωση
  • κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις
  • συμμετέχετε σε έναν προγραμματισμό εκδήλωσης

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019, 6:54 PM