Μάθημα: Moodle | seminars etwinning

 • Γενικά  I. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας

  Eπιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων


  Συντονιστής


  Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

  Συγγραφή και διαμόρφωση επιμορφωτικού υλικού


  Γιώργος Αυγέρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

  Μαρία Ιωσηφίδου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

  Θοδωρής Μπούσιου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86


  Διάρκεια
  Εικοσιπέντε
  (5) εβδομάδων - 25 διδακτικών ωρών

 • Εμφάνιση όλων

  Κλείσιμο όλων

 • Οδηγίες: Πατώντας πάνω στο όνομα της ενότητας θα εμφανιστεί/αποκρυφτεί η ενότητα.