Αξιολόγηση WWW: Αξιολογήστε περιεχόμενο και πηγές στον ιστό

Άνοιξε: Sunday, 10 November 2019, 11:55 PM
Λήξη: Sunday, 24 November 2019, 11:55 PM

Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • αξιολογείτε το περιεχόμενο ιστοσελίδων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
  • δικαιολογείτε την κριτική σας άποψη με αντικειμενικά κριτήρια

Περιγραφή


Στη δραστηριότητα αυτή θα μελετήσετε άρθρα αναρτημένα στον παγκόσμιο ιστό και θα τα αξιολογήσετε για την ποιότητα του περιεχομένου τους.

Μελετήστε τα παρακάτω άρθρα που είναι αναρτημένα στον παγκόσμιο ιστό.

Προσπαθήστε να αξιολογήστε την ποιότητα των παραπάνω άρθρων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στο θεωρητικό μέρος. Καταγράψτε τα προβλήματα, τις ασάφειες, τους κινδύνους και τις ελλείψεις που μπορεί χαρακτηρίζουν τα παραπάνω άρθρα.