Αξιολόγηση WWW: Αξιολόγηση Ιστότοπων

Άνοιξε: Sunday, 3 November 2019, 11:55 PM
Λήξη: Sunday, 17 November 2019, 11:55 PM

Περιγραφή


Στη δραστηριότητα αυτή θα αξιολογήσετε έναν ιστότοπο που θα διαλέξετε εσείς, ως προς την ποιότητά του, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του.

Βήμα 1

Εξερευνήστε το παρακάτω άρθρο που κάνει μια ανασκόπηση στην εξέλιξη των ιστότοπων από την αρχή του WWW μέχρι σήμερα. Δεν είναι απαραίτητο να το διαβάσετε, αρκεί να παρατηρήσετε καλά τις εικόνες με τις ιστοσελίδες.

Evolution of Web Design

Βήμα 2

Εξερευνήστε το παρακάτω άρθρο. Στο άρθρο παρουσιάζονται ιστότοποι που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε κάποιες από τις ιστοσελίδες και να τις εξερευνήσετε.

Examples of Great Website Designs for Inspiration

Βήμα 3

Επιλέξτε έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε συχνά (απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λειτουργεί τουλάχιστον 5 χρόνια). Μεταβείτε στον ιστότοπο που επιλέξατε και παρατηρήστε την αρχική σελίδα του.

Έπειτα χρησιμοποιείστε την υπηρεσία WayBackMachine, ώστε να ανακτήσετε μια παλαιότερη έκδοση της ιστοσελίδας που επιλέξατε. Προσπαθήστε να βρείτε όσο το δυνατόν πιο παλιά ημερομηνία.

Χρήση υπηρεσίας WayBackMachine

Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα: πώς εμφανιζόταν το sch.gr τον Μάρτιο του 2000.Αφού εμφανιστεί η παλιά έκδοση της σελίδας, πάρε ένα στιγμιότυπο οθόνης (print screen). Σε περίπτωση που η σελίδα δεν εμφανιστεί σωστά, τότε δοκιμάστε κάποια άλλη.