Αξιολόγηση WWW: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστότοπων

Άνοιξε: Sunday, 10 November 2019, 11:55 PM
Λήξη: Sunday, 24 November 2019, 11:55 PM

Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • αξιολογείτε εκπαιδευτικού περιεχουμένου ιστοτόπους
  • αναπτύξετε κριτικές ικανότητες στην σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού ιστοτόπου

Περιγραφή

Στη δραστηριότητα αυτή θα εξερευνήσετε και θα αξιολογήστε έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς ιστότοπους. Επιλέξτε έναν εκπαιδευτικό ιστότοπο που γνωρίζετε ή αναζητήστε έναν διαφορετικό. Αποφύγετε ιστότοπους που είναι κυρίως ενημερωτικοί (π.χ. alfavita). Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους εκπαιδευτικούς ιστότοπους που μπορείτε να αξιολογήσετε.

Η αξιολόγηση που θα κάνετε θα αφορά την ποιότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την ποιότητα της ιστοσελίδας γενικά (π.χ. εμφάνιση, πλοήγηση, λειτουργικότητα). Επίσης η αξιολόγηση μπορεί να είναι και συγκριτική μεταξύ δύο η περισσότερων ιστότοπων. Χρησιμοποιήστε ως οδηγό τα κριτήρια αξιολόγησης στο θεωρητικό μέρος.  Ενδεικτικά μπορείτε να απαντήσετε τα παρακάτω:

  • Ανταποκρίνεται ο ιστότοπος στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες;

  • Πώς θα τον χρησιμοποιούσατε στην τάξη;

  • Τι σοβαρή δυσλειτουργικότητα διακρίνετε;

  • Τι είναι αυτό που σας άρεσε περισσότερο στον ιστότοπο;

  • Είναι ο ιστότοπος αισθητικά ελκυστικός;

  • Είναι η πλοήγηση εύκολη;

  • Είναι κατάλληλος για χρήση από μαθητές (αν απευθύνεται σε αυτούς);