Γνωρίζω τη συσκευή μου

3. Εκδόσεις android

Κατανοώντας τις εκδόσεις Android

Το λειτουργικό σύστημα για κινητές συσκευές Android, από την έκδοση 1.0 που κυκλοφόρησε το 2008 μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει αρκετές εκδόσεις του. Κάθε έκδοση έχει τη δική της κωδική ονομασία, για παράδειγμα, η πρώτη έκδοση του Android ονομάστηκε "Cupcake". Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις και ονομασίες τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Εκδόσεις Android
'Εκδοση Ονομασία
6
Marshmellow
7 Nougat
8 Oreo
9 Pie
 10  χωρίς ονομασία

Μια κινητή συσκευή όταν κυκλοφορήσει δεν έχει απαραίτητα την πιο πρόσφατη έκδοση android. Επιπλέον ο κάτοχος της συσκευής δε μπορεί να αναβαθμίσει στην καινούργια έκδοση χωρίς να το έχει επιτρέψει ο κατασκευαστής. Αρκετές φορές οι κατασκευαστές σταματούν να υποστηρίζουν και να αναβαθμίζουν ένα μοντέλο μετά από λίγο καιρό με αποτέλεσμα ο κάτοχος να "κλειδώνεται" σε μια έκδοση χωρίς να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα νέα χαρακτηριστικά των νεώτερων εκδόσεων. Επίσης το κλείδωμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν την ιδια χρονική στιγμή αρκετές διαφορετικές εκδόσεις στις συσκευές των χρηστών παγκοσμίως.

Διανομές κατασκευαστή

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το Android επιτρέπει στους κατασκευαστές την προσαρμογή του λειτουργικού συστήματος. Στις  διανομές αυτές ο κάθε κατασκευαστής κάνει προσαρμογές στη διεπαφή χρήστη και προσθέτει δικές του εφαρμογές. Στη πράξη δηλαδή, πολύ λίγες συσκευές βασίζονται σε καθαρή (pure) έκδοση android με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο οικοσύστημα των συσκευών Android.

Δεδομένου λοιπόν του πλήθους των εκδόσεων android και της ποικιλομορφίας τους, είναι δύσκολο να γραφούν ακριβής οδηγίες χρήσης που να ισχύουν για όλες τις συσκευές. Ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των πιο πρόσφατων εκδόσεων του android δεν είναι δραματικές και εύκολα κάποιος μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες του μαθήματος στη δικιά του συσκευή, αρκεί να έχει έκδοση android 6 ή και νεώτερη. Επίσης όπου είναι δυνατόν θα δοθούν και οδηγίες για τους κάτοχους συσκευών της iOS.

Xiamo MUI
Στιγμιότυπα οθόνης από τη διανομή android MUI της εταιρίας Xiaomi