Γνωρίζω τη συσκευή μου

6. Εικονίδια διεπαφής

Καθώς χρησιμοποιείτε την Android κινητή σας συσκευή, εμφανίζονται διάφορα εικονίδια στις οθόνες του συστήματος και των εφαρμογών. Τα εικονίδια αυτά εξυπηρετούν κοινές λειτουργίες στις εφαρμογές καθώς και στο λειτουργικό σύστημα Android. Τα εικονίδια και οι λειτουργίες τους περιγράφονται παρακάτω:

Βασικά εικονίδια Android
Εικονίδιο Όνομα Περιγραφή
Επιλογές Εμφανίζει μια λίστα με περισσότερες εντολές
Προσθήκη
Προσθέτει ένα στοιχείο ανάλογα με την εφαρμογή όπως ένα μήνυμα, μια επαφή, μια έγγραφή στο ημερολόγιο κτλ.
Βέλος
Εμφανίζει ή κρύβει ένα αναδυόμενο πλαίσιο με λεπτομέρειες
Ακύρωση
Ακυρώνει μια ενέργεια ή κλείνει ένα παράθυρο
Διαγραφή Διαγραφή ενός στοιχείου
Μικρόφωνο Ενεργοποιεί το μικρόφωνο για μετατροπή φωνής σε κείμενο ή ηχογράφιση
Επικύρωση Επικυρώνει μια πράξη ή αποθηκεύει τις αλλαγές όπως για παράδειγμα η αλλαγή στοιχείων σε μια επαφή
Επεξεργασία Ανοίγει την οθόνη επεξεργασίας ενός στοιχείου
Αγαπημένα
Προσθέτει το στοιχεία στη λίστα "Αγαπημένα"
Μενού Εμφανίζει ένα πλευρικό μενού
Κοινή χρήση
Κοινή χρήση ενός στοιχείο με άλλες εφαρμογές ή κοινωνικά δίκτυα
Ρυθμίσεις Εμφανίζει οθόνη με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής για αλλαγή ή προβολή τους
Αναζήτηση Αναζήτηση σε μια εφαρμογή ή στο διαδίκτυο
Ανανέωση Ανανεώνει τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε μια οθόνη εφαρμογής