Εγγραφή!

Εγγραφή!

από Ειρήνη Μουσιάδου -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Καλημέρα

Παρακαλώ διευκρινίστε εάν και πώς και πού μπορούμε να εγγραφούμε στο σεμινάριο αυτό!

Με ενδιαφέρει να συμμετέχω. Δεν βρίσκω κάπου πληφορορίες για το παρόν σεμινάριο, ευχαριστώ