Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • προσθέτετε χρήστες/μαθητές στην η-τάξη σας
  • δημιουργείτε βαθμολόγιο - βιβλίο ύλης


Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 12 November 2019, 5:25 PM