Σκοπός

Να μάθετε πώς να δημιουργείτε εκπαιδευτικό υλικό μέσω του moodle.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου, κάθε επιμορφούμενος έχει πλέον ένα δικό του μάθημα (με ονομασία μαθήματος το ονοματεπώνυμό του), το οποίο καλείστε να διαχειριστείτε. Θα παρατηρήσετε ότι έχει διαφοροποιηθεί η αρχική σελίδα του σεμιναρίου και έχει προστεθεί μια καινούργια κατηγορία μαθημάτων "Μαθήματα Επιμορφούμενων", όπου θα βρείτε το μάθημά σας (με το Ονοματεπώνυμό σας) στο moodle.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου τα μαθήματα αυτά θα διαγραφούν από την πλατφόρμα.

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • επεξεργάζεστε τις ιδιότητες του μαθήματος

  • αναθέτετε ρόλους σε χρήστες

Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων για ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού.

Τελευταία τροποποίηση: Monday, 13 January 2020, 6:27 AM