Περιγραφή

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης moodle μας δίνει την δυνατότητα να "ανεβάσουμε υλικό" στην ηλεκτρονική μας τάξη και να το "μοιράσουμε" στους μαθητές μας. Το υλικό αυτό όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα, μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους πόρους και η δεύτερη τις δραστηριότητες.

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε τους πόρους / πηγές πληροφοριών και σε αυτή την ενότητα θα δούμε κάποιες από τις δραστηριότητες που μπορούμε να αναθέσουμε στους μαθητές μας.
Last modified: Saturday, 25 January 2020, 1:49 PM