Περιγραφή

Το Moodle μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε τεστ, τα οποία περιέχουν διαφόρων τύπων ερωτήσεις όπως για παράδειγμα

  • πολλαπλής επιλογής
  • σωστού-λάθους
  • ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις
  • αντιστοίχισης

Οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε μια βάση δεδομένων και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και σε επόμενα μαθήματα. Τα κουίζ επιτρέπουν τις πολλαπλές προσπάθειες. Ο επιμορφωτής μπορεί να ορίσει την απόκριση του συστήματος σε περίπτωση σωστής ή λανθασμένης απάντησης. Μπορεί ακόμη να ορίσει κάποια μορφή βοήθειας - καθοδήγησης (hint) στον επιμορφούμενο προκειμένου να απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις.

Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα δημιουργήσουμε ένα απλό κουίζ με τρεις ερωτήσεις, η πρώτη πολλαπλής επιλογής, η δεύτερη Σωστό/Λάθος και η τρίτη αντιστοίχιση. Το κουίζ έχει πολλά περιθώρια μορφοποίησης, αλλά προς το παρόν θα δούμε μόνο κάποια βασικά σημεία της σύνθεσής του. Εσείς μπορείτε στη συνέχεια να πειραματιστείτε και να το εμπλουτίσετε, προσαρμόζοντάς το στις απαιτήσεις του μαθήματός σας.


Last modified: Sunday, 15 March 2020, 10:21 PM