Σκοπός

Κάθε επιμορφούμενος θα μάθει πώς να χρησιμοποιεί κάποιες από τις δυνατότητες του πρόσθετου H5P

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε ερωτήσεις τύπου "σύρε και άσε"
  • δημιουργείτε ερωτήσεις τοποθέτησης εικόνων στη σωστή σειρά
  • προσθέτετε ερωτήσεις εύρεσης πολλαπλών σημείων ενδιαφέροντος σε μια εικόνα

Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Ανάθεση πολυμεσικών - διαδραστικών ερωτήσεων σε μαθητές για έλεγχο και αξιολόγηση.

Τελευταία τροποποίηση: Sunday, 9 February 2020, 8:43 AM