Κατηγορίες διαδραστικού περιεχομένου


Το H5P διευκολύνει τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου παρέχοντας μια σειρά τύπων περιεχομένου που χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

  • παιχνίδια
  • πολυμέσα
  • ερωτηματολόγια
  • κοινωνικά δίκτυα

Δημιουργία ερωτήσεων

Εμείς θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία των παρακάτω τριών τύπων διαδραστικών ερωτήσεων (πατήστε πάνω στις εικόνες για να δείτε παραδείγματα):

   Δημιουργία ερωτήσεων τύπου "σύρε και άσε"                  

Τοποθέτηση εικόνων στη σωστή σειρά                          


Εύρεση πολλαπλών σημείων ενδιαφέροντος σε εικόναΤελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020, 8:47 AM