Σκοπός

Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με την υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης που παρέχει το ΠΣΔ για τη δυνατότητα προγραμματισμού και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε μια τηλεδιάσκεψη
  • προγραμματίζετε μια τηλεδιάσκεψη
  • ανεβάζετε αρχεία παρουσίασης
  • συμμετέχετε σε μια τηλεδιάσκεψη

Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία εικονικών τάξεων μάθησης ή/και να επικοινωνήσουν τάξεις μεταξύ τους.


Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, 9:13 PM