Σκοπός

Σκοπός είναι να μάθετε να χρησιμοποιείτε το το Remind για άμεση σύνδεση με τους μαθητές και τους γονείς τους

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε μια νέα τάξη
  • προσκαλείτε μαθητές και γονείς μέσω email
  • στέλνετε ομαδικά μηνύματα στους μαθητές μιας τάξης
  • στέλνετε μηνύματα σε συγκεκριμένη ημερομηνία
  • επισυνάψετε ένα αρχείο στο μήνυμά σας

Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους γονείς, ενημερώνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο για τις υποχρεώσεις των παιδιών τους καθώς και για την πρόοδό τους.


Τελευταία τροποποίηση: Sunday, 8 March 2020, 10:18 AM