Σκοπός- Στόχοι

Σκοπός

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την υπηρεσία Κοινοτήτων &  Ιστολογίων του Π.Σ.Δ. Η υπηρεσία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε και να διαχειριστούμε εύκολα το δικό μας ιστολόγιο για χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη. Παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε ενεργά σε κοινότητες με συγκεκριμένους θεματικούς άξονες.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • κατοχυρώσετε και να δημιουργήσετε το προσωπικό σας blog.
  • δημιουργήσετε και να μορφοποιήσετε το πρώτο σας άρθρο
  • εισάγετε και να επεξεργαστείτε πολυμέσα (εικόνες, αρχεία) 


Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Δημιουργία blog για επικοινωνία με μαθητές και προσφορά επιπλέον υλικού.


Τελευταία τροποποίηση: Saturday, 30 November 2019, 10:29 AM