Τι είναι το ιστολόγιο

Τι είναι τα ιστολόγια (blogs)

To ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την άκλιτη ονομασία μπλογκ (blog), είναι μια μορφή ιστοχώρου, μια λίστα καταχωρήσεων πάνω σε διάφορα θέματα. O αγγλικός όρος blog προέρχεται από το weblog, το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως ιστολόγιο.

Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων μπορεί είναι ο,τιδήποτε, όπως ειδήσεις , πολιτικός και κοινωνικός σχολιασμός, προσωπικά ημερολόγια και ειδικά θέματα όπως εκπαίδευση, τεχνολογία, μόδα, αθλητικά, τέχνες, γαστρονομία.

Ο κοινός χρήστης του Διαδικτύου μπορεί εύκολα και δωρεάν να ξεκινήσει το δικό του ιστολόγιο μέσω πολλών φορέων που προσφέρουν συστήματα τα οποία στηρίζονται σε λογισμικό που κάνει την σύνταξη των ιστολογίων πολύ απλή διαδικασία.Τα ιστολόγια, επίσης, συγκαταλέγονται στις ψηφιακές υπηρεσίες δεύτερης γενιάς (Web 2.0), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία, λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν.


Ιστολόγια στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)Η δημιουργία και τήρηση προσωπικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη ενός  περιβάλλοντος δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών χρησιμοποιώντας τον λόγο και την εικόνα (κινούμενη ή μη) ως μέσα έκφρασης.  Ο λόγος που καταγράφεται σε μορφή κειμένων (δημοσιεύσεις /posts και σχόλια /comments) συνδυάζει στοιχεία προφορικής και γραπτής έκφρασης και καθιστά το περιβάλλον έναν δυναμικό πυρήνα οικοδόμησης της γνώσης μέσω της κατάθεσης επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων, μια διαδικασία δηλαδή που προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων.

Αυτή η  υπηρεσία επομένως, παρέχεται γιατί η χρήση των ιστολογίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να προσδώσει μεγάλη αξία στο εκπαιδευτικό έργο. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο να ενισχύσει το μαθησιακό ενδιαφέρον μιας τάξης εξαρτάται από εσάς τους ίδιους αλλά και από τις ιδιαιτερότητες της τάξης με την οποία δουλεύετε κάθε φορά. Μερικοί ενδεικτικοί τρόποι χρήσης των ιστολογίων στη διδασκαλία είναι:

 

 1. Ως πίνακες ανακοινώσεων για
  1. Κανόνες και ο χρονοπρογραμματισμός του μαθήματος
  2. Τρέχουσες ανακοινώσεις
  3. Ασκήσεις και ειδοποιήσεις για την παράδοσή τους
  4. Δραστηριότητες
  5. Προτεινόμενη βιβλιογραφία
  6. Ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τους γονείς
 2. Για την ανάρτηση οδηγιών για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αποφύγουν πιθανή σύγχυση και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις ασκήσεις τους.
  1. Πληροφορίες και εξηγήσεις
  2. Παραδείγματα
  3. Υπερσυνδέσμους σε πηγές πληροφοριών (όπως on-line λεξικά, χάρτες, πίνακες και εκπαιδευτικά παιχνίδια)
 3. Ως βήμα προβληματισμού και διάλογου  ζητώντας τους να καταγράψουν (ενδεικτικά)
  1. Τις απόψεις τους σε ερωτήματα κρίσεως
  2. Τις αντιδράσεις τους σε φωτογραφίες με θέματα κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού κλπ περιεχομένου
  3. Τα σχόλιά τους σε δημοσιευμένα στον τύπο άρθρα
  4. Την εκτίμησή τους και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος
  5. Τις ιδέες τους για θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη, κλπ
 4. Ως χώρος συνεργασίας των μαθητών (ίδιας τα τάξης ή μαθήματος αλλά και διαφορετικών τάξεων ή και σχολείων) και των εκπαιδευτικών.
  1. Ομαδικές εργασίες όπου κάθε μαθητής αναλαμβάνει ένα τμήμα της και γράφουν στο ιστολόγιο για τους αρχικούς στόχους και την εξέλιξή της.
  2. Ανάρτηση των εμπειριών των εκπαιδευτικών από την διδασκαλία, σχήματα μαθημάτων από εκπαιδευτικές ενότητες, πληροφορίες και μεθόδους διδακτικής που εφαρμόσανε με επιτυχία ή όχι.
 5. Για τη δημοσίευση εργασιών
  1. των μαθητών μιας τάξης
  2. των εκπαιδευτικών ενός σχολείου ή μιας ειδικότητας
  3. κάποιων ομάδων (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών κ.α.)

Η συντήρηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου τεχνικά είναι πολύ εύκολη και σας παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσετε τη διδασκαλία σας.


Τελευταία τροποποίηση: Saturday, 30 November 2019, 10:36 AM