Περιγραφή

Για να δημιουργήσετε blog στο blogger χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που έχετε δημιουργήσει για είσοδο στο Gmail. Στη συνέχεια επιλέγετε Εφαρμογές και αμέσως μετά Blogger. (Αν δεν παρουσιάζεται στα πρώτα εικονίδια, επιλέγετε Περισσότερα).Στη σελίδα που ανοίγει επιλέγετε Νέο Ιστολόγιο.


Ορίζετε ένα όνομα για το ιστολόγιό σας, τη διεύθυνση του π.χ. ariadnip.blogspot.com (γίνεται ταυτόχρονα έλεγχος της διαθεσιμότητας της διεύθυνσης που επιλέξατε) και κάποιο πρότυπο για την εμφάνιση του ιστολογίου (αν δεν σας αρέσει μπορείτε να το αλλάξατε αργότερα). Πατάτε στο κουμπί Δημιουργήστε ένα ιστολόγιο.

Έχετε ήδη δημιουργήσει το ιστολόγιό σας με το όνομα, τη διεύθυνση και την εμφάνιση που επιλέξατε και επομένως έχετε ολοκληρώσει τις σχετικές δραστηριότητες της παρούσας εβδομάδας. Μπορείτε έτσι να στείλετε στον επιμορφωτή της ομάδας σας τη διεύθυνση του νέου σας ιστολογίου (π.χ. ariadnip.blogspot.com) και να βαθμολογηθείτε για τις αντίστοιχες δραστηριότητες.


Τελευταία τροποποίηση: Saturday, 30 November 2019, 10:48 AM