Σκοπός- Στόχοι

Σκοπός

Στην ενότητα αυτή θα συνεχίσουμε με την υπηρεσία Κοινοτήτων &  Ιστολογίων του Π.Σ.Δ.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • ενσωματώνετε βίντεο και παρουσιάσεις από άλλες υπηρεσίες
  • δημιουργείτε σελίδες και να κατανοείτε τη διαφορά τους με τα άρθρα
  • εφαρμόζετε ταξινόμηση στα άρθρα σας μέσω κατηγοριών και ετικετών
  • δημιουργείτε και να τοποθετείτε μενού πλοήγησης


Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Δημιουργία blog για επικοινωνία με μαθητές και προσφορά επιπλέον υλικού.


Τελευταία τροποποίηση: Sunday, 8 December 2019, 10:42 PM