Σκοπός- Στόχοι

Σκοπός

Στην ενότητα αυτή θα συνεχίσουμε με την υπηρεσία Κοινοτήτων &  Ιστολογίων του Π.Σ.Δ.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • προσαρμόζετε την εμφάνιση του ιστολογίου
  • διαχειρίζεστε τα μέλη
  • συμμετέχετε στις κοινότητες (ομάδες) των χρηστών του Π.Σ.Δ.

Χρήστες εκτός ΠΣΔ

Όσοι δεν έχουν λογαριασμό στο Π.Σ.Δ. και χρησιμοποιούν την πλατφόρμα wordpress.com ή blogger.com δεν θα μπορέσουν να κάνουν τις 2 τελευταίες δραστηριότητες. Για να βαθμολογηθούν θα πρέπει να υποβάλουν ως απάντηση το κείμενο (ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΣΔ) ..


Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Δημιουργία blog για επικοινωνία με μαθητές και προσφορά επιπλέον υλικού.


Τελευταία τροποποίηση: Monday, 16 December 2019, 4:50 AM