Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να γνωρίσετε τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών. Η κατανόηση αυτών των χαρακτηριστικών θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη συσκευή στη περίπτωση που θέλετε να κάνετε αγορά είτε για εσάς ή για κάποιο μέλος της οικογένειά σας. Επιπλέον θα μάθετε τα βασικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη (user interface) των κινητών συσκευών.

Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Να αναγνωρίζετε τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ενός tablet και τη σημασία τους
  • Να αναγνωρίζετε τα βασικά μέρη της αρχικής οθόνης μιας κινητής συσκευής android
  • Να εξοικειωθείτε με τις κοινές κινήσεις δαχτύλων και τα εικονίδια σε μια κινητή συσκευή
  • Να μπορείτε να εξερευνάτε και να αλλάζετε βασικές ρυθμίσεις μιας κινητής συσκευής android

Τελευταία τροποποίηση: Thursday, 25 June 2020, 2:32 PM