Γνωριμία με την εφαρμογή Ρυθμίσεις Συστήματος Android

Στο παρακάτω βίντεο περιγράφονται οι ρυθμίσεις σε ένα tablet με έκδοση Android 9. Όπως τονίσαμε προηγουμένως, η εφαρμογή ρυθμίσεων μπορεί να διαφέρει μεταξύ εκδόσεων Android, μοντέλου και κατασκευαστή συσκευής.

Τελευταία τροποποίηση: Friday, 24 April 2020, 12:21 PM