Σκοπός

Στην παρούσα ενότητα θα γνωρίσετε την αξία των αναρτήσεων στη δημιουργία ψηφιακού προφίλ.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • να γνωρίσετε τι είναι το ψηφιακό προφίλ και η ψηφιακή φήμη
  • να αντιληφθείτε τη διαχρονική διάρκεια του ψηφιακού αποτυπώματος
  • να γνωρίσετε τις δράσεις που πραγματοποιούνται ώστε να επαναδιαμορφωθεί ένα ψηφιακό προφίλΤελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020, 7:29 PM