Σκοπός

Στην παρούσα ενότητα θα γνωρίσετε πώς μπορείτε να προστατεύετε τα πνευματικά σας δικαιώματά, όσο αναφορά την ανάρτηση ψηφιακού υλικού και πώς να χρησιμοποιείτε τις άδειες Creative Commons για να ορίσετε δικαιώματα χρήσης σε έργα σας.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • γνωρίσετε τι είδους δικαιώματα μπορείτε να χορηγείτε σε ένα έργο σας
  • τι είναι οι άδειες Creative Commons
  • τους τύπους των αδειών CC
  • ορίζετε την κατάλληλη άδεια CC για ένα έργο σας
  • κάνετε σωστή αναφορά σε άλλα έργα που διανέμονται υπό άδεια CC


Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020, 12:03 PM