Σκοπός

Στην παρούσα ενότητα θα γνωρίσετε την χρήση του Google Maps και της λειτουργίας StreetView ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ενός δικού σας χάρτη και μιας εικονικής ξενάγησης.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε προσωποποιημένους χάρτες για συγκεκριμένες δραστηριότητες ή γεγονότα
  • εξερευνήσετε αξιοθέατα / μουσεία σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας την λειτουργία StreetView


Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Χρησιμοποιώντας το Google Maps μπορείτε να δημιουργήσετε χάρτες για συγκεκριμένες δραστηριότητες ή γεγονότα, π.χ. για μια σχολική εκδρομή, ένα πάρτι ή αγαπημένα σημεία και διαδρομές.

Ένα άλλο πρωτοποριακό και εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας Google Maps είναι η λειτουργία Street View όπου επιτρέπει στον χρήστη να εξερευνήσει αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο.

Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ώστε να ανακαλύψετε τα θαύματα της φύσης ή να περπατήσετε στο εσωτερικό τοποθεσιών όπως π.χ. μουσεία ή στάδια.


Τελευταία τροποποίηση: Monday, 27 April 2020, 10:40 AM