Περιγραφή

Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη ή e-class που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://eclass.sch.gr απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη, με πάνω από 10 χρόνια παραγωγικής λειτουργίας, εμπλουτίζει καθημερινά την κλασική διδασκαλία, που πραγματοποιείται μέσα στο σχολείο, με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία του Παγκόσμιου Ιστού, που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης.

Με τη γλώσσα των αριθμών, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι μέχρι το 2017 βρίσκονταν στο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης 14.111 εγγεγραμμένοι Εκπαιδευτικοί και 26.059 εγγεγραμμένοι Μαθητές. Κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017 υπήρχαν διαθέσιμα μέσω της η-Τάξης συνολικά 5.600 μαθήματα σε 1.120 σχολεία σε όλη τη χώρα. Τον Μάιο 2020 ήταν εγγεγραμμένοι 117.126 εκπαιδευτικοί, 755.625 μαθητές και 426.352 διαθέσιμα μαθήματα.

Η υπηρεσία διαθέτει πλέον αρκετά νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δυνατότητα προσαρμοστικής (responsive) διεπαφής χρήστη και είναι ικανή να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες σε οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται πλέον τα μαθήματά τους σε πολλαπλές σχολικές μονάδες. Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή αποτελούμενη από διακριτά υποσυστήματα (εργαλεία μαθήματος).

Ο εκπαιδευτικός, με την είσοδό του στην υπηρεσία, μπορεί να δημιουργήσει μαθήματα τα οποία θα ανήκουν στη σχολική μονάδα με την οποία είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός του στο ΠΣΔ.

Χαρακτηριστικά & λειτουργικότητα


Συμβατότητα με όλους τους φυλλομετρητές: Η πρόσβαση στην η-τάξη (e-class) γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser). Η πλατφόρμα η-τάξη (e-class) είναι πλήρως λειτουργική σε όλους τους φυλλομετρητές.

Προσαρμοστική διεπαφή χρήστη: Η πλατφόρμα η-τάξη (e-class) διαθέτει μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) διεπαφή χρήστη (user interface), που βασίζεται σε Bootstrap 3x, ώστε να προσαρμόζεται στις οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones. Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση στην η-τάξη (e-class) στο tablet ή στο κινητό τους και μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουργικό iOS και Android.

Συμβατότητα με πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης: H πλατφόρμα η-τάξη (e-class) είναι συμβατή με διεθνή πρότυπα (SCORM, IMSCP) με τα οποία εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίηση, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Δημιουργία & Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων: Υποστηρίζονται:

 • διακριτοί τύποι μαθημάτων: ανοικτά μαθήματα, μαθήματα που απαιτούν εγγραφή και κλειστά μαθήματα.

 • αντίγραφα ασφαλείας: διασφάλιση ολόκληρου του περιεχομένου του μαθήματος σε περιπτώσεις ακούσιας διαγραφής ή καταστροφής του μαθήματος.

 • Διακριτοί ρόλοι χρηστών: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής (πρόσθετοι ρόλοι: βοηθός εκπαιδευτή, υπεύθυνος ομάδας, επισκέπτης).

Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου

 • Έγγραφα: Οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση μαθησιακού περιεχομένου.

 • Πολυμέσα: Αποθήκευση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού.

 • Γλωσσάρι: Προσθήκη και διαχείριση βασικών όρων.

 • Ηλεκτρονικό Βιβλίο: Ανάρτηση, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή HTML.

 • Σύνδεσμοι: Προσθήκη και οργάνωση χρήσιμων πηγών από το Διαδίκτυο.

 • Γραμμή Μάθησης: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε δομημένες ενότητες. Δυνατότητα εξαγωγής σε πακέτο SCORM.

Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας

 • Ανακοινώσεις: Ανάρτηση ανακοινώσεων μαθήματος.

 • Ημερολόγιο: Χρονολογική παρουσίαση γεγονότων-σταθμών του μαθήματος.

 • Μηνύματα: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

 • Ειδοποιήσεις: Ειδοποίηση για οτιδήποτε νεότερο αφορά στο μάθημα.

 • Συζητήσεις: Ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

 • Τηλεσυνεργασία: Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο με την πλατφόρμα Big Blue Button.

 • Ομάδες: Ομαδοποίηση χρηστών, ώστε να έχουν κοινή περιοχή συζητήσεων και περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων.

 • Wiki: Συνεργατική συγγραφή κειμένων.

 • Κουβέντα: Επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε πραγματικό χρόνο.

Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης

 • Ασκήσεις: Παραγωγή ασκήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού).

 • Εργασίες: Διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών.

 • Ερωτηματολόγια: Δημιουργία δημοσκοπήσεων και ερευνών.

 • Βαθμολόγιο: Καταγραφή βαθμολογίας εκπαιδευομένων.

 • Παρουσιολόγιο: Καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευομένων.

 • Στατιστικά: Στατιστικά στοιχεία χρηστών.

Επιπλέον, κάθε μάθημα διαθέτει νέα εμπλουτισμένα εργαλεία διαχείρισης που αφορούν στις ρυθμίσεις του μαθήματος, στους χρήστες, στα στατιστικά χρήσης, κ.λπ.

Αναφορές - Επιπλέον υλικό

Για τη χρήση και αξιοποίηση της υπηρεσίας η-τάξη (e-class) από τους εκπαιδευτικούς απαιτείται μόνο η σύνδεση με τα στοιχεία λογαριασμού τους στο ΠΣΔ στην πλατφόρμα http://eclass.sch.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.openeclass.org

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 8:30 AM