Περιγραφή


Το Edmodo είναι μια web πλατφόρμα, που παρέχει έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, διαμοιρασμό περιεχομένου, παράδοση και αξιολόγηση εργασιών, πρόσβαση σε ανακοινώσεις. Με άλλα λόγια είναι κάτι μεταξύ κοινωνικού δικτύου (παρόμοιο με το Facebook) και μαθησιακού περιβάλλοντος, αλλά σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον κατάλληλο για το σχολείο.

Εισαγωγή στο Edmodo


Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Edmodo από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές;


Το Edmodo παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου μπορεί να δημιουργηθεί μια ομάδα μαθητών, που να αντιστοιχεί σε μια τάξη. Σε αυτήν την εικονική ομάδα μπορούν:

  • να δημοσιευθούν ψηφιακοί πόροι με πρόσβαση από τους μαθητές για προβολή ή λήψη.
  • να δημιουργηθούν ερωτηματολόγια για τους μαθητές. 
  • να δημοσιευθούν σύντομες περιλήψεις των μαθημάτων για τους μαθητές που απουσίαζαν από την τάξη.
  • να δημοσιευθούν εργασίες για το σπίτι ή την τάξη.Τι είναι αυτό που κάνει το Edmodo ένα ασφαλές περιβάλλον


 • Κάθε ομάδα Edmodo τη διαχειρίζεται και την ελέγχει ο/η εκπαιδευτικός.
 • Οι μαθητές χρειάζονται έναν κωδικό πρόσβασης για να ενταχθούν στην τάξη. Εάν ένας μαθητής διαρρεύσει τον κωδικό εκτός τάξης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τον αλλάξει, χωρίς να επηρεάζει τους μαθητές που έχουν ήδη ενταχθεί στην ομάδα.
 • Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μόνο με όλη την τάξη ή με τον εκπαιδευτικό –η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών δεν είναι δυνατή.
 • Η ανάρτηση ανώνυμα δεν επιτρέπεται.
 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαγράψουν ανάρμοστες δημοσιεύσεις μαθητών. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να ελέγχονται όλες οι αναρτήσεις από τον εκπαιδευτικό πριν δημοσιευθούν.


Πώς δημιουργούνται οι τάξεις και ομάδες - Ένας κωδικός για όλους


Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν τάξεις (classes)  για κάθε μία από τις τάξεις τους και να επιβλέπουν ξεχωριστά την εξέλιξη των δραστηριοτήτων. Σε κάθε τάξη αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός, τον οποίο ο εκπαιδευτικός γνωστοποιεί στους μαθητές του, ώστε να έχουν πρόσβαση στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο οι τάξεις που δημιουργούνται είναι αυτοδύναμες και προστατευμένες από δράσεις τρίτων προσώπων.

Οι ομάδες (groups) είναι παρόμοιες με τις τάξεις, με τη διαφορά ότι απευθύνονται σε ενήλικους και όχι σε μαθητές. Για παράδειγμα, στις τάξεις υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου από γονέα.

Για να γραφτεί ένας μαθητής σε ένα μάθημα, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο Edmodo και, επιπλέον, να γνωρίζει τον κωδικό του μαθήματος που θα του έχει δώσει ο καθηγητής του.


Τι άλλες δυνατότητες παρέχει το Edmodo;


 • O εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει και άλλους εκπαιδευτικούς, να τους προσθέσει στις επαφές του, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν εμπειρίες, γνώμες και να αλληλοϋποστηρίζονται.
 • Δημιουργία και ανάπτυξη "ψηφιακών βιβλιοθηκών".
 • Αναρτήσεις με ανακοινώσεις ή προτεινόμενα θέματα για συζήτηση.
 • Δημιουργία μικρών ομάδων μελέτης εξ αποστάσεως και διαδικτυακά.
 • Δημιουργία λογαριασμού γονέων, ώστε να μετέχουν και αυτοί σε θέματα του σχολείου και να παρακολουθούν τους βαθμούς και τις εργασίες των παιδιών τους.

Πρακτικές συμβουλές για τη συμμετοχή μαθητών σε τάξη του Edmodo

 1. Το Edmodo, όπως και άλλες εφαρμογές, απαιτεί λογαριασμό e-mail. Αυτό δημιουργεί μια δυσκολία, γιατί στην πράξη οι περισσότεροι μαθητές είτε δεν έχουν e-mail, είτε αγνοούν τον κωδικό του.
 2. Αφιερώστε κάποιο χρόνο στην αρχή, ώστε τα παιδιά σας να δημιουργήσουν λογαριασμό GOOGLE ή να βεβαιωθούν για τα στοιχεία του υπάρχοντος. Έχοντας λογαριασμό GOOGLE θα μπορούν να εγγράφονται σε πολλές εφαρμογές χωρίς να δημιουργούν νέους λογαριασμούς.
 3. Έπειτα να κάνουν εγγραφή στο Edmodo με την επιλογή σύνδεση μέσω GOOGLE και όχι να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό.
 4. Όταν θα συνδεθούν για πρώτη φορά, θα τους ζητηθεί ο κωδικός τάξης.


Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 12:27 PM