Σκοπός

Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με την υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης, που παρέχει το ΠΣΔ, για τη δυνατότητα προγραμματισμού και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε μια τηλεδιάσκεψη.
  • προγραμματίζετε μια τηλεδιάσκεψη.
  • ανεβάζετε αρχεία παρουσίασης.
  • συμμετέχετε σε μια τηλεδιάσκεψη.

Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία εικονικών τάξεων μάθησης ή/και για να επικοινωνούν τάξεις μεταξύ τους.


Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 12:30 PM