Σκοπός

Κάθε επιμορφούμενος θα μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Skype, τόσο για σύγχρονη όσο και για ασύγχρονη επικοινωνία.

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • στέλνετε μηνύματα.
  • πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις.
  • στέλνετε αρχεία.
  • στέλνετε βιντεομηνύματα.
  • κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 12:32 PM