Σκοπός

Σε αυτήν την ενότητα θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Google Classroom.

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • περιηγείστε στην εφαρμογή Google Classroom.
  • βρίσκετε και να χρησιμοποιείτε τα μαθήματα.
  • στέλνετε απαντήσεις.
  • στέλνετε σχόλια/απορίες και να επικοινωνείτε με τον εκπαιδευτικό.
  • παρακολουθείτε τη βαθμολογία των εργασιών σας.

Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 12:35 PM