Δράση διαδικτυακών μαθημάτων eTwinning

Σκοπός της δράσης είναι η ενεργοποίηση της μεγάλης κοινότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών του etwinning (26.000 εκπαιδευτικοί) με στόχο την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, της εκπαιδευτικής Ρομποτικής και της καινοτομίας στην υλοποίηση έργων etwinning αλλά και στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια Κοινότητα Της Πρακτικής.

Οργανωτές

Τα σεμινάρια οργανώνει η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς

 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)
 • το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
 • το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ)

Διαθέσιμα μαθήματα

Τα διαθέσιμα μαθήματα χωρίζονται σε δύο ομάδες:

Ομάδα Α

 1. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας
 2. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
 3. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία
 4. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων
 5. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

Ομάδα Β

 1. Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) - Βασική χρήση
 2. Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) - Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων
 3. Scratch - Προγραμματισμός με αναφορές στην Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο
 4. Εκπαιδευτική Ρομποτική - Thymio
 5. Εκπαιδευτική Ρομποτική - Arduino
 6. Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Raspberry
 7. Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Arduino
 8. Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Edison
 9. Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο - Beebot

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ύλη των μαθημάτων

Προυποθέσεις συμμετοχής

Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια θα πρέπει να

Εγγραφή

Εφ' όσων πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα από τα διαθέσιμα σεμινάρια της Ομάδας Α και/η ένα από την ομάδα Β.

Οι εγγραφές γίνονται συνήθως το μήνα Ιούνιο. Πριν την έναρξη των εγγραφών στέλνεται σχετική ανακοίνωση σε όλες τις σχολικές μονάδες καθώς και σε εκπαιδευτικά μέσα ενημέρωσης.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Τα σεμινάρια υλοποιούνται εξ' ολοκλήρου από απόσταση μέσω διαδικτύου και οι δραστηριότητες απαιτούν την παράδοση εργασιών μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, οπότε οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν βασική χρήση Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Για όλα τα μαθήματα θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή σταθερό ή φορητό με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά

 • Σύγχρονο λειτουργικό Σύστημα (πχ Windows 10, Ubuntu 18, OSX 10.1)
 • RAM συστήματος τουλάχιστον 3 GB

Ειδικά για τα μαθήματα της ομάδας Β θα χρειαστείτε και την απαραίτητη συσκευή ανάλογα με το μάθημα (tablet ή κινητό τηλέφωνο, arduino, thymio robot)

Βεβαίωση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους επιμορφούμενους έχουν υλοποιήσει και έχουν υποβάλει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων. Την βεβαίωση θα μπορείτε να την κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Μοντέλο Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κυρίως της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μάθησης (Learning Management System) Moodle. Το Moodle είναι ελεύθερο λογισμικό που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για την σύγχρονη τηλεκπαίδευση και επικοινωνία χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό τηλεδιάσκεψης BigBlueButton το οποίο υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με χρήση εικόνας και ήχου.

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του seminars.etwinning.gr φιλοξενείται στις δικτυακές υποδομές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Διαδικασία

Όλα τα μαθήματα ξεκινούν το μήνα Οκτώβρη. Η ακριβής ημερομηνία ανακοινώνεται στους επιμορφούμενους μερικές ημέρες νωρίτερα μέσω email. Η ύλη κάθε μαθήματος χωρίζεται σε 25 το μέγιστο εβδομαδιαίες ενότητες. Η ακριβής διάρκεια είναι διαφορετική σε κάθα μάθημα. Όλα τα μαθήματα τελειώνουν το μήνα Μάιο ή νωρίτερα.

Ο εκπαιδευόμενοι κάθε σεμιναρίου χωρίζονται σε ομάδες των 20-30 εκπαιδευτικών. Για κάθε ομάδα ορίζεται ένας επιμορφωτής-τρια. Ο επιμορφωτής αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς της ομάδας του, την βαθμολόγηση των δραστηριοτήτων και τον αναστοχασμό.

Με την έναρξη κάθε νέας εβδομάδας-ενότητας γίνεται διαθέσιμη ή ύλη της. Κατά την ορολογία του Moodle, το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από πόρους (resources) και δραστηριότητες (activities). Ο/η επιμορφούμενος-η αφού μελετήσει το επιμορφωτικό υλικό οφείλει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες δραστηριότητες. Από την έναρξη κάθε εβδομάδας ο επιμορφούμενος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις δραστηριότητες σε διάστημα δυο εβδομάδων. Κατά τη περίοδο των διακοπών των Χριστουγένων και Πάσχα δεν γίνονται μαθήματα για δυο εβδομάδες, δίνοντας έτσι ευκαιρία στον επιμορφούμενο να ολοκληρώσει εκρεμείς δραστηριότητες.

Σε κάθε μάθημα υπάρχουν διαθέσιμα forum όπου ο κάθε επιμορφούμενος μπορεί να αναζητήσει λύση σε προβλήματα, να θέσει απορίες και γενικά να έχει μια επικοινωνία με τον επιμορφωτή και άλλα μέλη της ομάδας του. Οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφωτές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με άλλες εφαρμογές και μέσα (email, Google Meet, Skype κτλ). Για κάθε άλλο πρόβλημα ή απορία εκτός του μαθήματος, υπάρχει διαρκή υποστήριξη από την ομάδα υποστήριξης του seminars.etwinning.gr

Γενικά

Τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν ως αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων και οργανώνονται σε κύκλους. Κάθε κύκλος έχει διάρκεια περίπου 120 ωρών και ξεκινά τον Οκτώβριο 2020 μέχρι τον Μάιο 2021.

Θα πρέπει πριν κάνετε την αίτηση εγγραφής να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:

 • Το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων που έχει ανακοινωθεί ενδέχεται να τροποποιηθεί. Αν και δεν προβλέπεται να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο κάποια αντικείμενα να αφαιρεθούν η/και να αντικατασταθούν απο άλλα.
 • Τα σεμινάρια δεν είναι εξειδικευμένα για συγκεκριμένη ειδικότητα ή βαθμίδα εκπαίδευσης. Αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων. Για το λόγο αυτό κάποια απο τα επιμορφωτικά αντικείμενα ενδέχεται να μην έχουν άμεση εφαρμογή στην δική σας βαθμίδα εκπαίδευσης.
 • Η παρουσίαση των εκπαιδευτικών αντικειμένων γίνεται με τρόπο ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες ανεξάρτητα απο την εμπειρία τους. Ενδέχεται κάποιες δραστηριότητες να είναι απλές για χρήστες που ήδη έχουν επαφή με το αντικείμενο.
 • Είναι εθελοντικά. Όλοι οι συμμετέχοντες (επιμορφούμενοι, επιμορφωτές, συντονιστές, ομάδα διαχείρισης) συμμετέχουν εθελοντικά με υψηλό αίσθημα συναδελφικής αλληλεγγύης.
 • Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στα σεμινάρια είναι είτε ελεύθερο λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ), είτε χρησιμοποιείται η δωρεάν έκδοσή τους. Επίσης η πλειοψηφία των εργαλείων είναι διαδικτυακά εργαλεία που εκτελούνται μέσα από τον browser και δεν απαιτούν εγκατάσταση.
 • Η επιλογή των εκπαιδευτικών αντικειμένων έχει γίνει με βάση την παιδαγωγική τους αξιοποίηση αλλά και με βάση την συνολική χρησιμότητά τους στους εκπαιδευτικούς. Ενδέχεται κάποια από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα να μην έχουν άμεση εφαρμογή στην διδακτική πράξη αλλά έχουν υποστηρικτικό ρόλο.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει μόνιμα διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους

Υπεύθυνος Σεμιναρίων

- Τζιμόπουλος Νίκος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86

Ομάδα Υποστήριξης

- Αυγέρης Γιώργος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86

- Μπούσιος Θοδωρής, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86

- Ιωσηφίδου Μαρία, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86

Συντονιστές

Ρώσσιου Ελένη
Βούλγαρης Σταμάτιος
Γκένιου Θεοδώρα
Γκόλτσιου Αικατερίνη
Δόση Ανθούλα
Εξαφτόπουλος Ανέστης
Θωμά Ράλια
Ιωσηφίδου Μαρία
Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά
Κουγιουρούκη Αγγελική
Κρανιά Βαία
Κωστούδης Κωνσταντίνος
Μανάρας Νικόλαος
Μαυρίδου Αλεξάνδρα
Μήττα Αγορίτσα
Μπεκίρη Ουρανία
Πολυζώη Γεωργία
Προβελέγγιος Πέτρος
Σκορδύλη Μαρία
Τσίγκα Γεωργία
Φαρασόπουλος Νεκτάριος
Φώτη Παρασκευή
Χατζηγεωργιάδου Σοφία
Ψαρουδακη Ποπη

Επιμορφωτές

Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα Επώνυμο  Όνομα Ειδικότητα
Αγγελίδου Χρυσή ΠE04.02 Καραμούλα Χριστίνα ΠΕ86 Παπαμαργαρίτη Γεωργία ΠΕ86
Αγιάννη Δέσποινα ΠE11 Καραμπίνη Ζαχαρένια ΠE70 Παπαναστασάτου  Ειρήνη  ΠE60
Αγκαβανάκης Εμμανουήλ ΠE04.02 Καραμπίνης Αναστάσιος ΠΕ86 Παπαναστασίου Αναστασία ΠE60
Αθανασίου Αικατερίνη ΠE04.02 Καραπά Χριστίνα ΠE60 Παπανικολάου Σπύρος ΠE03
Αλβανού Ειρήνη ΠE70 Καραπά Βασιλική ΠE60 Παπανικολάου Κυβέλη ΠE70
Αλεξανδρή  Ελευθερία ΠE02 Καρατάσος Ελευθέριος ΠΕ86 Παπαπαναγιώτου Ελένη ΠE70
Αλεξίου Βασιλική ΠE60 Καρατζά  Ελευθερία  ΠΕ86 Παπαστεργίου Ειρήνη ΠE06
Αλμπανάκη Ξανθή ΠE01 Καρέλα Γεωργία ΠE70 Παπαστεργίου Μαρία ΠE06
Αλμπανάκης Ευάγγελος ΠΕ79.01 Καρίκα Θεοδώρα ΠE70 Παπατζιάμου Αναστασία ΠE60
Αλμπανούδη Αρετή ΠE70 Καρούμπα Μαρία ΠE60 Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης ΠΕ86
Αλμπάντη Μακρίνα ΠΕ80 Καρτσούκης Θεόδωρος ΠE70 Παπαχριστοδούλου Ισιδώρα ΠΕ87.03
Αμαραντίδου Δέσποινα ΠE06 Κασαπίδης Θάνος ΠE11 Παπιγκιώτη Κωνσταντίνα ΠE02
Αμοιρίδης Βασίλειος ΠE11 Καστανιάς Θεόδωρος ΠE11 Παπουτσάκη  Καλλιόπη  ΠE60
Αμοργιανιώτη Ειρήνη ΠE02 Κατή Σοφία ΠΕ86 Παπουτσή Μελπομένη ΠE60
Αναγνωστοπούλου Θεοδώρα ΠE60 Κατσαγκόλης Αθανάσιος ΠE11 Παρασκευάς Παρασκευάς ΠE70
Αναγνώστου  Κωνσταντινιά  ΠE02 Κατσάνου Βασιλική ΠE70 Παρασκευοπούλου Γεωργία ΠE70
Αναργυρίδου Δέσποινα ΠΕ86 Κατσαρού Βασιλική ΠE60 Παρίση Μαριολένη ΠE60
Αναστασιάδου Ειρήνη ΠE01 Κατσικά Αικατερίνη ΠE05 Παρταλά Δέσποινα ΠE60
Αναστασιάδου Σοφία ΠE05 Κατσικαδέλης Μιχαήλ ΠE11 Πασαλίδου Όλγα ΠE06
Αναστασίου Αδάμος ΠE06 Κατσίμπας Δημήτριος ΠΕ86 Πασπαλιάρη  Μαριγώ ΠE70
Αναστασίου Ελένη ΠE60 Καψίδης Ιωάννης ΠΕ83 Πασχαλίδου Παναγιώτα ΠE02
Αναστασόπουλος Παναγιώτης ΠE04.05 Κιζιρίδου Μελπομένη ΠΕ86 Πασχαλίδου Κυριακή ΠΕ02.50
Αναστοπούλου Γεωργία ΠE60 Κιουζέπη  Μαρία ΠE06 Πατραμάνη Ανθή ΠΕ86
Ανδρεάδου Ευαγγελία ΠE11 Κιουρτσόγλου  Παρασκευή ΠE70 Πατσατζή Παρθένα ΠΕ86
Ανδρεάδου Χαρίκλεια ΠE70 Κιτσαρά Αλεξάνδρα ΠΕ80 Παυλίδου Μαργαρίτα ΠΕ86
Ανδρικοπούλου  Ευδοκία  ΠE70 Κλωστράκη Γεωργία ΠE70 Παυλοπούλου Ασπασία ΠE02
Ανέστου Κωνσταντίνα ΠE02 Κόκκας Ανδρέας ΠE70 Παυλοχρήστου Μαρία ΠE70
Ανθιμόπουλος Γεώργιος ΠE04.01 Κοκκινάκη Ισμήνη ΠΕ78 Πετρίδου Μαρία ΠE02
Αντωνίου  Γεωργία ΠE70 Κοκκινάκης Γεώργιος ΠE03 Πέτροβα Βασιλική ΠE03
Αντωνίου  Δέσποινα  ΠΕ88.01 Κοκκινίδης Ιωάννης ΠΕ86 Πετρόπουλος Αγησίλαος ΠE04.01
Αποστολακάκης Αβραάμ ΠE04.01 Κολοκοτρώνης Φώτιος ΠΕ86 Πινέλης Παρασκευάς ΠE70
Αποστολίδης Βασίλειος ΠΕ81 Κοντέλη Ελπινίκη ΠE02 Ποζαρίτη Γεωργία ΠE70
Αποστόλου Ζωή ΠE60 Κοντζίνου Ιωάννα ΠE06 Ποιμενίδης Δημήτριος ΠE70
Αρβανιτάκη Μαρία ΠE70 Κοντογιάννη Παναγιούλα ΠΕ86 Πολυζώη  Άννα  ΠE70
Αρβανίτη Ευσταθία ΠE70 Κοντολάτη Ελένη ΠE06 Πολυχρονιάδου Αναστασία ΠE06
Αρβανίτη Παρασκευή ΠΕ86 Κοντοπόδης Μιχαήλ ΠΕ83 Ποντίκη  Μαρία  ΠE02
Αρβανιτίδου Σοφία ΠE06 Κόντου Αικατερίνη ΠΕ86 Ποργιώτης Ανδρόνικος συμεών ΠΕ86
Αργύρη Δήμητρα ΠΕ86 Κόραβος Γεώργιος ΠE04.05 Ποτηράκη Αργυρώ ΠE02
Αργύρη  Παναγιώτα  ΠE03 Κορακάκη Ελένη ΠΕ86 Πουρνάρα Δήμητρα ΠΕ86
Αργυρού Ελευθερία ΠE04.04 Κορκής Άγγελος ΠE04.02 Πραντσούδη Σταυρούλα ΠΕ86
Αρκούδη-βαφέα Κατερίνα ΠΕ86 Κουζούλη Σοφία ΠE06 Πρίτσα Ελένη ΠΕ79.01
Αρκουλή Ανθή ΠE60 Κουκάκης  Γιώργος  ΠΕ86 Πυργιανάκη Γεωργία ΠΕ86
Αρναούτη Ειρήνη ΠE06 Κουμπουλή Παναγιώτα ΠΕ86 Πυροβολάκη Ρόδω ΠE06
Ασπράγκαθου Αικατερίνη ΠE60 Κουνή Ζαχάρω ΠE03 Πυρομάλη Βαρβάρα ΠE05
Ατματζίδου Αικατερίνη ΠE03 Κουρεντζής Κυριάκος ΠΕ82 Ραμπαούνη  Βασιλική ΠE02
Βαγενά Ευαγγελία ΠΕ86 Κουτσούρη Μάγδα ΠE06 Ράπτη Γεωργία ΠE70
Βάλλα Σμαρούλα ΠE70 Κουφάκη Μαρία ΠE04.01 Ραφτοπούλου Κυριακή ΠE70
Βαμβουλή Αικατερίνη ΠE60 Κουφοπούλου Παναγιώτα ΠE06 Ρέλλια Μαρία ΠE06
Βαρλάμη Φωτεινή ΠE60 Κουφού Ευαγγελία ΠE60 Ρέντζιου Μαρία ΠE70
Βαρσαμίδου Αθηνά ΠE05 Κρητικός Δημήτριος ΠΕ86 Ρέτσας Χρήστος ΠΕ86
Βασδέκη Σοφία ΠΕ86 Κρικέλη Βασιλική ΠΕ86 Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ83
Βασιλειάδης Βασίλειος ΠΕ86 Κρικώνη Βασιλική ΠE60 Ρήγα Βασιλική ΠE03
Βασιλειάδου Θάλεια Άλλη Κρυσταλλόγιαννη Ελένη ΠΕ86 Ριζάκη Αθανασία ΠE06
Βαφειάδου Νίκη ΠE60 Κυριάκου Αγγελική ΠE01 Ροντογιάννης  Άγγελος  ΠΕ86
Βελονάκης Ιωάννης ΠE04.01 Κυριάκου Γιαννούλα ΠE60 Ρούμπα  Μαρίνα ΠE60
Βέτσου Θεοδώρα ΠE60 Κυρμανίδου Ελλη ΠE06 Ρούσσου Μαρία ΠE70
Βιολιντζής Κωνσταντίνος ΠΕ86 Κυροδήμου Ευσταθία ΠΕ86 Σάγγου Αναστασία ΠE05
Βιτσικάνου Φωτεινή ΠE11 Κωνσταντέλλιας Χαράλαμπος ΠE02 Σαλονικίδης Δημήτριος ΠE02
Βλάχα Βασιλική ΠE03 Κωνσταντινίδης Αντώνης ΠΕ79.01 Σαμαρά Ελένη ΠE02
Βλάχου Σταυρούλα ΠE04.02 Κωστανάσιου Δήμητρα ΠE02 Σαμιώτη Βιολέτα  ΠΕ83
Βλάχου Σταματία ΠE70 Κωστάρα Γεωργία ΠE70 Σαμουτιάν Μαργαρίτα ΠE60
Βλέτσα Παναγιώτα ΠΕ86 Κωστή Δέσποινα ΠE06 Σαμούχος Πέτρος ΠE70
Βοζιάρη Ιωάννα ΠE06 Κωστίκας-τσελεπής  Πέτρος ΠE02 Σαμωνάς Κωνσταντίνος ΠE02
Βολυράκη  Στυλιανή ΠE06 Κωστοπούλου Καλλιόπη ΠE03 Σαρίγκολη Ευαγγελία ΠE06
Βουδούρης Δημήτριος ΠΕ80 Λαζαρίδου Καλλιόπη ΠE02 Σαρμή Πασχαλιά ΠE60
Βούλγαρη Βαΐα ΠΕ82 Λάζος Παναγιώτης ΠE04.01 Σβάρνα Ευσταθία ΠE70
Βούξινου Ανδριανή ΠE11 Λακμέτα  Βασιλική ΠΕ88.02 Σερέτη Βάγια ΠE02
Βουρνέλης Δημήτριος ΠE70 Λαλακίδου Βασιλική ΠE03 Σισμανίδου Ουρανία ΠE70
Γαγιάτσου Σοφία ΠE02 Λαμπάκη  Ολυμπία ΠE11 Σισσαμπέρη Νίκη  ΠE70
Γαγκλιου Μυρτω ΠE60 Λαμπρόπουλος Αντώνιος ΠE70 Σίψα Βασιλική ΠE02
Γαϊτανίδου Χριστούλα ΠE04.02 Λαμπροπούλου Περσεφόνη ΠE07 Σιώχος Βασίλειος ΠE03
Γαλανός Ανδρέας ΠE02 Λαμπροπούλου  Ελισσάβετ  ΠE03 Σκαράκη Ιωάννα ΠE70
Γαλουζή Γαλατιανή ΠE70 Λαφαζάνης Ιωάννης στυλιανός ΠE70 Σκάρκος Χρήστος ΠE70
Γελαδάρη Αθηνά ΠE70 Λέγγα Μαρία ΠE02 Σκόκου Αικατερίνη ΠΕ86
Γεράνη Χρυσάνθη ΠE11 Λιάπη Αγγελική ΠE60 Σκουρλή Βασιλική ΠE60
Γερογιάννη Χαρά ΠΕ86 Λιλές Αθανάσιος ΠE01 Σκρέκα Σοφία ΠΕ86
Γεροκώστα  Ελένη  ΠE11 Λίλιου Ευαγγελία ΠE06 Σμάγα Σουλτάνα Άλλη
Γέροντα Βασιλική ΠE60 Λούκου Τριανταφυλλιά ΠΕ84 Σοβιτσλή Αγάπη ΠE02
Γεωργαλής Ευάγγελος ΠE04.01 Λουμπαρδιά Αγγελική ΠE03 Σουμπλής  Υάκινθος ΠE11
Γεωργιάδη Ιωάννα ΠE70 Λουτσοπούλου  Σοφία ΠE60 Σουρίδη Παναγιώτα ΠE02
Γεωργιακάκη Κυριακή ΠΕ86 Λυκοδήμου Σοφία ΠE07 Σουρμενίδης Κωνσταντίνος ΠE11
Γεωργίου Ανδρούλα ΠΕ86 Λυμέρη Ευδοξία  ΠE70 Σοφικίτη Μαριάνθη ΠE02
Γεωργόπουλος Χρήστος ΠE04.01 Λυμπέρη  Θεοδώρα  ΠE02 Σπανού Στέλλα ΠE70
Γεωργοπούλου Δέσποινα ΠE71 Λυμπέρης Γιώργος ΠΕ91.01 Σπετσιώτουμέλλιου Ευγενία ΠE02
Γιάγκογλου Δήμητρα ΠE60 Λυμπεροπούλου Αιμιλία ΠE60 Σπυρόπουλος Γεώργιος ΠE60
Γιαννακόπουλος Παύλος ΠE70 Λύρη Νατάσα ΠE03 Σταματελόπουλος Νικήτας ΠE02
Γιαννιώτη Χριστίνα ΠE70 Μάγγα Μαρία ΠE06 Σταματιάδου Χαραλαμπία ΠE60
Γιώβος Χρήστος ΠE01 Μαδεμτζόγλου Ιωάννης ΠE03 Στάμος Θεόδωρος ΠE02
Γκαραφλή Σταματή ΠΕ86 Μακρή Παρασκευή ΠΕ80 Στάμου Ιωάννα ΠE60
Γκιάτας Ιωάννης ΠΕ86 Μακρυπούλια  Σταματούλα ΠE05 Στασινάκης Παναγιώτης ΠE04.04
Γκόλτσιου Αικατερίνη ΠE70 Μαλέα Αθηνά ΠE06 Σταυρακάκη Μαλαματένια ΠE06
Γκόρη Ευρυδίκη ΠE06 Μάλλιος Λεωνίδας ΠE70 Σταυριανίδου Γεωργία ΠE07
Γκορίτσα Παρασκευή ΠE06 Μαντέλου Μαρία ΠE60 Σταυριανος Αθανασιος ΠΕ86
Γκορτσίλα Ευγενία ΠE11 Μαντζαρίδου Αρχοντούλα ΠE70 Σταυρίδης Παύλος ΠE70
Γκουβάτσου Γλυκερία ΠE06 Μάντσιου Πετρούλα ΠE70 Σταυρουλάκη Ευάννα ΠE60
Γκουμπίλη Μαρία ΠE02 Μαραβελάκη Σωφρονία ΠE06 Στεφάτου Μαρίαηρα ΠΕ86
Γλάρου Κονδύλω ΠE01 Μαράγκας Δημήτριος ΠE11 Στραβοσνίχη  Νίκη ΠE03
Γουβέλης Ηλίας ΠE11 Μαραγκός Νίκος ΠΕ86 Στρατογιάννη Αγγελική ΠE04.01
Γουρνά Σοφία ΠΕ86 Μαρινάτου Θεοδώρα ΠE60 Στρέμπας Κωνσταντίνος  ΠE70
Γραμματικοπούλου Αρχοντία ΠE03 Μάρκου Γλυκερία ΠE60 Στυλιανού Πασχαλίνα ΠE70
Γραμματικοπούλου  Σεβαστή  ΠE06 Μαρμαρινός Κωνσταντίνος ΠE04.05 Συμεωνίδης Συμεών ΠΕ86
Γρίψιος Αθανάσιος ΠΕ86 Μαστορή Μερόπη ΠE60 Συργιάννης Χαράλαμπος ΠΕ84
Δεδούση  Μαρία  ΠE06 Μαστροδημήτρη Ελένη ΠE60 Συροπούλου Αγγελική ΠE70
Δελήμπασης Βασίλειος ΠE70 Μαυράκη Αλεξάνδρα ΠE06 Σωμαρά Ευγενία ΠΕ91.01
Δεσποτόπουλος  Γεώργιος ΠΕ86 Μαυρογένη Ευαγγελία ΠE70 Σωτηρούδας Βασίλειος ΠΕ86
Δεσποτοπούλου Ζωή ΠΕ86 Μαυρομάτης Κωνσταντίνος ΠE02 Ταγκαλάκη Αικατερίνη ΠΕ88.01
Δέτσιου Σοφία ΠΕ86 Μεταλληνού  Αγγελική ΠE07 Τάλλου Κωνσταντίνα ΠE60
Δημάκης Μάριος ΠE11 Μήλιος Νεκτάριος ΠE04.02 Τανός Ηλίας ΠE04.01
Δημαράς Σεραφείμ ΠE70 Μηλούση Αθανασία ΠE70 Ταούλα Ευαγγελία ΠE60
Δημητρίου Θωμάς ΠE70 Μήτρου Θωμάς ΠE70 Τασχουνίδης Ευστάθιος ΠE04.01
Δημοπούλου Βασιλική ΠΕ86 Μήτσου Βαΐα ΠE05 Τάταρη Πολυξένη ΠE70
Δημοπούλου Δήμητρα ΠE70 Μήττα  Αγορίτσα ΠE70 Τάτση Χριστίνα ΠE60
Διαμαντή Καλλιόπη ΠΕ87.03 Μιχαήλ Αλέξανδρος ΠE70 Ταχτσίδου Ελισάβετ ΠE60
Διαμαντοπούλου Μαρία ΠE70 Μιχαήλ Γεωργία ΠE02 Τεληγιαννίδου  Ηλιάνα ΠE02
Διονυσοπούλου Ελένη ΠΕ86 Μιχαήλ Μαρία ΠE70 Τζήλου Γεωργία ΠE60
Διψάνα Αλεξάνδρα ΠE08 Μιχαηλίδη Αφροδίτη ΠΕ86 Τζιάκη Δέσποινα  ΠE60
Δομουχτσή Ευαγγελία ΠE03 Μιχαηλίδου Χριστίνα ΠE03 Τζιάσιου Ευαγγελία ΠΕ86
Δομουχτσής Στέργιος ΠE70 Μιχοπούλου Ευαγγελία ΠΕ80 Τζιούφας Νικόλαος ΠE03
Δόση Ανθούλα ΠE11 Μοσχοβίτης Πέτρος ΠE02 Τζίτζη Ναταλία ΠE06
Δουβλετής Χαράλαμπος ΠΕ86 Μοσχοπούλου Ελπίδα ΠE03 Τίκας Βάιος ΠE04.01
Δούγια Έλενα ΠΕ83 Μόσχου Χρυσάνθη ΠE07 Τοκμακίδου  Ελπίδα  ΠE70
Δούκας Κωνσταντίνος ΠE03 Μουσελίμη Γεωργία ΠE04.02 Τονίδης Δημήτριος ΠE60
Δουκέρη Δέσποινα ΠE60 Μουταφίδου Άννα ΠE60 Τοπουρτής Δημήτριος ΠE03
Δουρή Μοσχούλα-καλλιρόη ΠΕ80 Μουχλιανίτης Μιχάλης ΠE03 Τούντας Δημήτριος ΠE02
Δρετάκη Δέσποινα ΠE02 Μπακή Ευθαλία ΠE60 Τουρτούρας Θεόδωρος ΠΕ86
Εγγλέζου Ελένη ΠE60 Μπακιρτζή Ιφιγένεια ΠΕ86 Τρανού Κατερίνα  ΠΕ86
Ευαγγελοπούλου Αριάδη ΠE60 Μπατζογιάννης Δημήτριος ΠΕ86 Τριανταφύλλου Ευαγγελή ΠE60
Ευθυμίου Χριστίνα ΠE70 Μπατσή Θεοδώρα ΠE70 Τριανταφύλλου Κωνσταντινιά ΠΕ86
Ευθυμίου Χριστίνα ΠE70 Μπεγλοπούλου Μαρία ΠE60 Τρίκας Μιχαήλ ΠE70
Ζαβάρα Κασσιανή ΠE07 Μπιλικά Μαρία ΠΕ79.01 Τρίκος Βασίλειος ΠE70
Ζαβούνης Ιωάννης ΠΕ86 Μπιρμπίλη Αικατερίνη ΠE60 Τσακιρίδης Θεοφάνης ΠE11
Ζάγκα Ασημίνα ΠE70 Μπογδάνου  Δόμνα ΠE03 Τσακιρίδης Χρήστος ΠE07
Ζαντραβέλη  Βαρβάρα  ΠE06 Μπολτσή Βασιλική ΠE05 Τσακλάρη Αικατερίνη ΠE70
Ζαπουνίδης Θωμάς ΠE06 Μπομπόλου Ειρήνη ΠE06 Τσάκου Ευαγγελία ΠE05
Ζαραλίκου Ευδοξία ΠΕ86 Μπούγιας Ιωάννης ΠΕ86 Τσαμήτρου Ιφιγένεια ΠE70
Ζαρκάδα Μαρία ΠE70 Μπούκα Νεκταρία ΠE60 Τσαπάρα  Μαρία  ΠE60
Ζαφειριάδου Παρθένα ΠE06 Μπούκα Ευαγγελία ΠE60 Τσατσούλη Αγγελική ΠE02
Ζαφειροπούλου Αθανασία ΠΕ86 Μπουρδανιώτης Πολυχρόνης ΠE11 Τσεγγελίδου  Ευθαλία ΠΕ87.01
Ζαχαρής Κωνσταντίνος ΠΕ86 Μπραουδάκη Ζαμπία ΠE70 Τσέκου Αφροδίτη ειρήνη ΠE02
Ζαχαροπούλου Κυριακή ΠΕ79.01 Μυλωνά Αθηνά ΠΕ86 Τσιακίρης Βασίλης ΠE70
Ζέρβας Κωνσταντίνος ΠΕ86 Μυλωνά  Ασπασία ΠΕ88.04 Τσιαντού  Ελένη ΠΕ86
Ζερβού Μαγδαληνή ΠE70 Μυλωνάς Χαράλαμπος ΠE03 Τσιαστούδης Δημήτριος ΠE04.01
Ζήκος Νικόλαος ΠE04.02 Μώρου Ζωή ΠE70 Τσικούρας Κωνσταντίνος ΠE70
Ζησάκη Αικατερίνη ΠE60 Νάκου Αλεξάνδρα ΠE60 Τσιλούλη Γραμμάτω ΠΕ86
Ζήση Ανθούλα ΠE60 Νανοπούλου Αικατερίνη ΠE06 Τσιμπινός  Ιωάννης  ΠΕ86
Ζιώγα Χρυσούλα ΠE60 Νασιώτη Ελένη ΠE02 Τσίμπρη Ιωαννα ΠE60
Ζοπόγλου Ελένη ΠE60 Νικολαΐδου Χρυσούλα ΠE03 Τσίντζος Πέτρος ΠΕ83
Ζωή Γάλλου ΠΕ78 Νικολόπουλος Νικόλαος ΠΕ83 Τσιτουρούδη  Αναστασία  ΠE01
Ζώης Κωνσταντίνος ΠΕ87.02 Νικολουδάκη  Ελένη ΠE60 Τσιώρου  Σταυρούλα  ΠE60
Ηλιάκη Ευαγγελία ΠE02 Νόβας Γεώργιος ΠE04.02 Τσολακίδου Σοφία ΠE60
Ηλιού Πηγή ΠE60 Νομικού Αργεντίνη ΠE60 Τύπου Σοφία ΠΕ86
Ηλίου Θεόδωρος ΠΕ86 Ντάνου Θεοδώρα ΠE70 Τυχόλα Ελένη ΠE06
Θεμελής Ευριπίδης ΠE03 Νταούλας Νικόλαος ΠΕ86 Φαναριώτου Αγγελική ΠE60
Θεοδόση Αγγελική ΠΕ86 Ντοβόλης Κωνσταντίνος ΠE70 Φαναριώτου Άννα ΠE70
Θεοδωρακάκη Θεοπή ΠE60 Ντόγας Χρήστος ΠE03 Φαρσάρη Ελένη ΠE60
Θεοδωρακάκου  Μαρία ΠE60 Ντούρα Ελένη ΠE60 Φαρσάρης Μιχαήλ ΠΕ86
Θεοχαράτου Ευγενία ΠΕ81 Ξενόπουλος  Κωνσταντίνος ΠE70 Φελλαχίδου Σοφία ΠE02
Θώδης Γεώργιος ΠE02 Οικονομίδου Ζωή ΠE70 Φερεντίνου  Αναστασία ΠE04.01
Ιορδανίδου  Μάρθα  ΠE02 Οικονόμου Νίκος ΠΕ87.02 Φιλιππίδου Φωτεινή ΠΕ86
Ιωαννίδου Μαρία ΠE60 Οικονόμου Σταυρούλα ΠE70 Φιλτικάκης Δημήτριος ΠΕ83
Ιωαννίδου Γεωργία ΠE70 Οικονόμου Αθηνά ΠE04.02 Φλέσσας Νικόλαος ΠΕ86
Ιωάννου Χάιδω ΠΕ87.09 Οικονομούδης Ιωάννης ΠE04.04 Φουρνάρη Μαρία ΠE60
Ιωσήφ Στυλιανή ΠE70 Πάζιου Γεωργία ΠΕ87.03 Φυντανίδου Τριανταφυλλιά ΠE11
Καγκασίδου Άννα ΠE03 Παλαιοδήμου Αννα ΠE60 Φυτιλη Παναγιωτα ΠΕ83
Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος ΠΕ80 Παληοθόδωρος Ιωάννης ΠΕ86 Φώλια Κρύστη ΠE70
Καζάκη Παναγιώτα ΠΕ86 Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠE02 Φωτεινού Δέσποινα ΠE70
Κάζη  Βασιλική  ΠΕ86 Παναγιωτίδου Ευαγγελία ΠE60 Χαλκιά Ιωάννα ΠE70
Κακαλή Αθανασία ΠE06 Παναγιωτόπουλος  Φώτιος  ΠΕ83 Χαλκιαδάκη Κλεάνθη ΠE70
Κακούρου Αφροδίτη ΠE03 Πανίδου Αποστολία ΠE06 Χαμαλέτσου  Αρσινόη  ΠE06
Καλαφάτης Κωνσταντίνος ΠE02 Πάνου Δημήτριος ΠE70 Χαρδαλούπα Ιωάννα ΠE07
Καλέμης Κωνσταντίνος ΠE70 Πανταζή Χριστίνα ΠE60 Χασάν Ιδρίς ΠΕ73
Καλλιαντά Σωτηρία ΠE04.01 Πανταζοπούλου Κωνσταντινιά ΠE11 Χασουράκη Μαρία ΠE70
Καλογιάννη Ελισάβετ ΠE60 Παντελάκη Νεκταρία ΠE70 Χατζή Αρχοντούλα ΠE60
Καλοπανά Μαγδαληνή ΠΕ79.01 Παπαγεωργακοπούλου Ευθυμία ΠE06 Χατζηγιαννάκης Κυριαζής ΠE70
Καλτσάς Απόστολος ΠΕ82 Παπαγιαννακοπούλου Ελένη ΠΕ79.01 Χατζηϊωάννου Χρήστος ΠE11
Καμπανά Θεώνη ΠE60 Παπαδημητρίου Σουλτάνα ΠE07 Χατζηκωνσταντίνου  Ελένη ΠΕ79.01
Κάμπας Αλέξανδρος ΠE70 Παπαδημητρίου Ελένη ΠE60 Χατζηλούδη  Μαρία ΠE70
Κανακάρη Ελένη ΠE60 Παπαδημητρίου Νικόλαος αιμιλιανός ΠΕ86 Χατζησάββας Παναγιώτης ΠE70
Κανατούλα Αθανασία ΠE70 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος ΠE70 Χατζησταμάτη Χαριτώ ΠE06
Καντάς Κωνσταντίνος ΠE70 Παπαδόπουλος Φώτιος ΠE02 Χαχούδης Χρήστος ΠE03
Κανύχης Παναγιώτης ΠE70 Παπαδόπουλος Νικόλαος ΠE06 Χειλάς Αθανάσιος ΠE70
Καούκης Δημήτριος ΠE70 Παπαδοπούλου Ελένη ΠE60 Χουλιάρα Θεοδώρα ΠE60
Καραβίδα Μαρία ΠE60 Παπαδοπούλου Λεμονιά ΠΕ86 Χουλιάρα Ξανθή ΠE70
Καραγιωργάκη  Ειρήνη  ΠE70 Παπαδοπούλου Χριστίνα ΠE70 Χρήστου Αδαμαντία ΠΕ86
Καραγιώργου Ιωάννα ΠE60 Παπαδοπουλου  Αγγελική  ΠE07 Χριστοδουλίδου Μαρία ΠΕ86
Καραγκούνη  Αικατερίνη ΠE71 Παπαευθυμίου  Αικατερίνη  ΠE60 Χριστοδούλου Ελένη ΠE70
Καραϊσκου Βασιλική ΠE60 Παπαευσταθίου Μάριος ΠΕ80 Χριστοπούλου Μαρία ΠE06
Καρακατσάνη Περσεφόνη ΠE70 Παπαϊωάννου Ιωάννης ΠΕ86 Χρυσανθακοπούλου Ιωάννα ΠE60
Καραλιόλιος  Αργύριος  ΠE70 Παπακώστας Γεώργιος ΠΕ86 Ψαρίδου Βασιλική ΠE70

Eπιστημονική επιτροπή

 • Αναστασιάδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Βοσινάκης Σπύρος, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Παπαδάκης Σπύρος, Διευθυντής ΠΕΚ Πατρών
 • Παρασκευάς Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Υπεύθυνος ΕΥΥ eTwinning
 • Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Τζιμόπουλος Νίκος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86
 • Τσινάκος Αύγουστος, Καθηγητής ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 • Σάμψων Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Curtin University (Αυστραλία)
 • Σγουροπούλου Κλειώ, Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας
 • Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επικ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Δημητρακοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Φεσσάκης Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιου Αιγαίου
 • Κόλλιας Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τελευταία τροποποίηση: Saturday, 30 October 2021, 4:09 PM