Δράση διαδικτυακών μαθημάτων eTwinning

Σκοπός της δράσης είναι η ενεργοποίηση της μεγάλης κοινότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών του etwinning (26.000 εκπαιδευτικοί) με στόχο την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, της εκπαιδευτικής Ρομποτικής και της καινοτομίας στην υλοποίηση έργων etwinning αλλά και στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια Κοινότητα Της Πρακτικής.

Οργανωτές

Τα σεμινάρια οργανώνει η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς

 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)
 • το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
 • το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ)

Διαθέσιμα μαθήματα

Τα διαθέσιμα μαθήματα χωρίζονται σε δύο ομάδες:

Ομάδα Α

 1. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας
 2. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
 3. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία
 4. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων
 5. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

Ομάδα Β

 1. Αξιοποίηση των κινητών συσκευών στη διδασκαλία
 2. Εκπαιδευτική Ρομποτική - Scratch
 3. Εκπαιδευτική Ρομποτική - Thymio
 4. Εκπαιδευτική Ρομποτική - Arduino

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ύλη των μαθημάτων

Προυποθέσεις συμμετοχής

Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια θα πρέπει να

Εγγραφή

Εφ' όσων πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα από τα διαθέσιμα σεμινάρια της Ομάδας Α και/η ένα από την ομάδα Β.

Οι εγγραφές γίνονται συνήθως το μήνα Ιούνιο. Πριν την έναρξη των εγγραφών στέλνεται σχετική ανακοίνωση σε όλες τις σχολικές μονάδες καθώς και σε εκπαιδευτικά μέσα ενημέρωσης.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Τα σεμινάρια υλοποιούνται εξ' ολοκλήρου από απόσταση μέσω διαδικτύου και οι δραστηριότητες απαιτούν την παράδοση εργασιών μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, οπότε οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν βασική χρήση Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Απαραίτητος εξοπλισμός

Για όλα τα μαθήματα θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή σταθερό ή φορητό με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά

 • Σύγχρονο λειτουργικό Σύστημα (πχ Windows 10, Ubuntu 18, OSX 10.1)
 • RAM συστήματος τουλάχιστον 3 GB

Ειδικά για τα μαθήματα της ομάδας Β θα χρειαστείτε και την απαραίτητη συσκευή ανάλογα με το μάθημα (tablet ή κινητό τηλέφωνο, arduino, thymio robot)

Βεβαίωση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους επιμορφούμενους έχουν υλοποιήσει και έχουν υποβάλει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων. Την βεβαίωση θα μπορείτε να την κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Μοντέλο Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κυρίως της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μάθησης (Learning Management System) Moodle. Το Moodle είναι ελεύθερο λογισμικό που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για την σύγχρονη τηλεκπαίδευση και επικοινωνία χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό τηλεδιάσκεψης BigBlueButton το οποίο υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με χρήση εικόνας και ήχου.

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του seminars.etwinning.gr φιλοξενείται στις δικτυακές υποδομές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Διαδικασία

Όλα τα μαθήματα ξεκινούν το μήνα Οκτώβρη. Η ακριβής ημερομηνία ανακοινώνεται στους επιμορφούμενους μερικές ημέρες νωρίτερα μέσω email. Η ύλη κάθε μαθήματος χωρίζεται σε 25 το μέγιστο εβδομαδιαίες ενότητες. Η ακριβής διάρκεια είναι διαφορετική σε κάθα μάθημα. Όλα τα μαθήματα τελειώνουν το μήνα Μάιο ή νωρίτερα.

Ο εκπαιδευόμενοι κάθε σεμιναρίου χωρίζονται σε ομάδες των 20-30 εκπαιδευτικών. Για κάθε ομάδα ορίζεται ένας επιμορφωτής-τρια. Ο επιμορφωτής αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς της ομάδας του, την βαθμολόγηση των δραστηριοτήτων και τον αναστοχασμό.

Με την έναρξη κάθε νέας εβδομάδας-ενότητας γίνεται διαθέσιμη ή ύλη της. Κατά την ορολογία του Moodle, το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από πόρους (resources) και δραστηριότητες (activities). Ο/η επιμορφούμενος-η αφού μελετήσει το επιμορφωτικό υλικό οφείλει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες δραστηριότητες. Από την έναρξη κάθε εβδομάδας ο επιμορφούμενος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις δραστηριότητες σε διάστημα δυο εβδομάδων. Κατά τη περίοδο των διακοπών των Χριστουγένων και Πάσχα δεν γίνονται μαθήματα για δυο εβδομάδες, δίνοντας έτσι ευκαιρία στον επιμορφούμενο να ολοκληρώσει εκρεμείς δραστηριότητες.

Σε κάθε μάθημα υπάρχουν διαθέσιμα forum όπου ο κάθε επιμορφούμενος μπορεί να αναζητήσει λύση σε προβλήματα, να θέσει απορίες και γενικά να έχει μια επικοινωνία με τον επιμορφωτή και άλλα μέλη της ομάδας του. Οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφωτές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με άλλες εφαρμογές και μέσα (email, Google Meet, Skype κτλ). Για κάθε άλλο πρόβλημα ή απορία εκτός του μαθήματος, υπάρχει διαρκή υποστήριξη από την ομάδα υποστήριξης του seminars.etwinning.gr

Γενικά

Τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν ως αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων και οργανώνονται σε κύκλους. Κάθε κύκλος έχει διάρκεια περίπου 120 ωρών και ξεκινά τον Οκτώβριο 2020 μέχρι τον Μάιο 2021.

Θα πρέπει πριν κάνετε την αίτηση εγγραφής να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:

 • Το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων που έχει ανακοινωθεί ενδέχεται να τροποποιηθεί. Αν και δεν προβλέπεται να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο κάποια αντικείμενα να αφαιρεθούν η/και να αντικατασταθούν απο άλλα.
 • Τα σεμινάρια δεν είναι εξειδικευμένα για συγκεκριμένη ειδικότητα ή βαθμίδα εκπαίδευσης. Αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων. Για το λόγο αυτό κάποια απο τα επιμορφωτικά αντικείμενα ενδέχεται να μην έχουν άμεση εφαρμογή στην δική σας βαθμίδα εκπαίδευσης.
 • Η παρουσίαση των εκπαιδευτικών αντικειμένων γίνεται με τρόπο ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες ανεξάρτητα απο την εμπειρία τους. Ενδέχεται κάποιες δραστηριότητες να είναι απλές για χρήστες που ήδη έχουν επαφή με το αντικείμενο.
 • Είναι εθελοντικά. Όλοι οι συμμετέχοντες (επιμορφούμενοι, επιμορφωτές, συντονιστές, ομάδα διαχείρισης) συμμετέχουν εθελοντικά με υψηλό αίσθημα συναδελφικής αλληλεγγύης.
 • Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στα σεμινάρια είναι είτε ελεύθερο λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ), είτε χρησιμοποιείται η δωρεάν έκδοσή τους. Επίσης η πλειοψηφία των εργαλείων είναι διαδικτυακά εργαλεία που εκτελούνται μέσα από τον browser και δεν απαιτούν εγκατάσταση.
 • Η επιλογή των εκπαιδευτικών αντικειμένων έχει γίνει με βάση την παιδαγωγική τους αξιοποίηση αλλά και με βάση την συνολική χρησιμότητά τους στους εκπαιδευτικούς. Ενδέχεται κάποια από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα να μην έχουν άμεση εφαρμογή στην διδακτική πράξη αλλά έχουν υποστηρικτικό ρόλο.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει μόνιμα διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους

Eπιστημονική επιτροπή

 • Αναστασιάδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Βοσινάκης Σπύρος, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Παπαδάκης Σπύρος, Διευθυντής ΠΕΚ Πατρών
 • Παρασκευάς Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Υπεύθυνος ΕΥΥ eTwinning
 • Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Τζιμόπουλος Νίκος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86
 • Τσινάκος Αύγουστος, Καθηγητής ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 • Σάμψων Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Curtin University (Αυστραλία)
 • Σγουροπούλου Κλειώ, Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας
 • Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επικ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Δημητρακοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Φεσσάκης Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιου Αιγαίου
 • Κόλλιας Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Last modified: Saturday, 17 October 2020, 12:27 PM