Πατήστε στο σύνδεσμο 2. Οδηγίες χρήσης Webex για τον καθηγητή.pdf για να δείτε το αρχείο.