Θα πρέπει να συνδεθείτε με τον προσωπικό σας λογαριασμό στο ΠΣΔ για να συμπληρώσετε την δήλωση συμμετοχής