Περιγραφή εβδομάδας • Εργαλεία επικοινωνίας

  Eπιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων


  Συντονιστής


  Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

  Συγγραφή και διαμόρφωση επιμορφωτικού υλικού


  Γιώργος Αυγέρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

  Μαρία Ιωσηφίδου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

  Θεόδωρος Μπούσιος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86


  Διάρκεια
  3
  διδακτικών ωρών

 • Doodle – Προγραμματισμός εκδηλώσεων

  Η Web 2.0 εφαρμογή Doodle απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία του προγραμματισμού εκδηλώσεων. Μας βοηθά να εξοικονομήσουμε χρόνο και να καταλήξουμε σε συμφωνία για το χρόνο που θα γίνει η εκδήλωση.