Τι είναι

Η υπηρεσία υλοποιεί μια διαδικασία ανταλλαγής μάθησης που πραγματοποιείται σε κοινό χρόνο αλλά σε διαφορετικό χώρο επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία εικονικών τάξεων μάθησης.

Υποστηρίζει την αμφίδρομη επικοινωνία των χρηστών σε πραγματικό χρόνο με ανταλλαγή εικόνας (video) και ήχου, ενώ επιτρέπει τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών εφαρμογών μεταξύ των συμμετεχόντων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο που διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην επικοινωνία και τη συνεργασία τους με συναδέλφους τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η υπηρεσία παρέχεται με προσωποποιημένη πρόσβαση σε διοικητικές μονάδες, σχολεία και εκπαιδευτικούς και δίνονται οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας.


Το περιβάλλον του συστήματος

 1. Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον.

 2. Οπτικοακουστική επικοινωνία: Επικοινωνία με φωνή εφόσον διαθέτετε απλές συσκευές ήχου (ηχεία ή ακουστικά και μικρόφωνο) και εικόνα (video) εφόσον διαθέτετε κάμερα.

 3. Προβολή παρουσιάσεων (slides) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και άλλου υλικού: Ο εισηγητής (δημιουργός) μπορεί να προβάλει παρουσιάσεις (slides) ή άλλο υλικό εφόσον το ανεβάσει στο χώρο της τηλεδιάσκεψης. Τα μέλη ομοίως μπορούν να ανεβάσουν υλικό με την άδεια του εισηγητή.

 4. Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας για παρουσίαση εφαρμογών: Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να διαμοιράσει την επιφάνεια εργασίας του ώστε να πραγματοποιήσει επίδειξη κάποιας εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή του, π.χ. κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί από τον εισηγητή και σε άλλο μέλος της τηλεδιάσκεψης.

 5. Επικοινωνία με άμεσο μήνυμα (chat).

 6. Ασπροπίνακας (white board) για ελεύθερη γραφή ή σχεδιασμό σ’ αυτόν.

Δημιουργία και οργάνωση τηλεδιασκέψεων ή τηλεκπαιδεύσεων

 1. Δημιουργία τηλεδιασκέψεων μόνο από πιστοποιημένα μέλη (χρήστες) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, εκπαιδευτικούς, σχολεία και διοικητικές μονάδες. Οι μαθητές δεν μπορούν να δημιουργήσουν τηλεδιάκεψη–τηλεκπαίδευση, μπορούν όμως να συμμετέχουν.

 2. Πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη φίλων από τον κατάλογο του ΠΣΔ: Μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα συναδέλφους σας, σχολεία ή μαθητές μέσα από τον κατάλογο μελών του ΠΣΔ και να τους στείλετε πρόσκληση συμμετοχής.

 3. Πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη φίλων εκτός ΠΣΔ: Μπορείτε να προσκαλέσετε στην τηλεδιάσκεψή σας εύκολα φίλους σας που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ εισάγοντας το Ονοματεπώνυμο και το email του καθενός. Ο προσκεκλημένος φίλος θα λάβει αρχικά email πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη και στη συνέχεια όταν, έρθει η μέρα και η ώρα πραγματοποίησης της τηλεδιάσκεψης και την ξεκινήσετε, θα λάβει email με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης ώστε να μπορέσει να μεταβεί και να συμμετάσχει σε αυτή.

 4. Χρονοπρογραμματισμός τηλεδιασκέψεων. Ο δημιουργός (εισηγητής της τηλεδιάσκεψης) μπορεί να σχεδιάσει το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων που θα πραγματοποιήσει και να στείλει προσκλήσεις ή ανακοινώσεις για αυτές.

 5. Προσκλήσεις και διαχείριση δήλωσης συμμετοχής . Ο δημιουργός έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους προσκεκλημένους και τα μέλη μιας τηλεδιάσκεψης. Μπορεί επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να προσκαλέσει επιπλέον πιθανούς ενδιαφερόμενους για συμμετοχή, με αποστολή ειδοποιήσεων.

 6. Ελεύθερη και ελεγχόμενη συμμετοχή χρηστών στη τηλεδιάσκεψη: Ο δημιουργός της τηλεδιάσκεψης μπορεί να ορίσει στην επιλογή «Συμμετοχή» έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

 • με προσκλήσεις

 • με έγκριση από τον εισηγητή

 • ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής

7. Δημοσιότητα: Αν η τηλεδιάσκεψη-τηλεκπαίδευση αφορά το ευρύτερο κοινό όπως ορίζεται στην επιλογή «Συμμετοχή» τότε η τηλεδιάσκεψη ανακοινώνεται δημόσια στο «Δείτε» (κατάλογος τηλεδιασκέψεων) του http://meeting.sch.gr.

Τελευταία τροποποίηση: Thursday, 20 February 2020, 9:25 PM