Η έννοια της κυψέλης

Η Κυψέλη είναι o βασικός χώρος (συν-)εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Έχει μέλη, κανάλι επικοινωνίας των μελών ("τοίχο"), επιφάνεια εργασίας, διαμοιραζόμενα αρχεία, εφαρμογές (apps) και έναν Υπεύθυνο (συντονιστή).

Μία Κυψέλη δημιουργείται από/ αντιστοιχεί σε μια "ομάδα" που συνεργάζεται σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο ή με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Παραδείγματα τέτοιων "ομάδων":

- Ένα τμήμα (π.χ. Β2 Γυμνασίου)

- Ένα τμήμα για ένα συγκεκριμένο Μάθημα (π.χ. Β2-Φυσική)

- Ένας όμιλος (π.χ. Όμιλος Φωτογραφίας)

- Μια ομάδα μαθητών του ίδιου ή διαφορετικών τμημάτων που συνεργάζονται για μια εργασία

- Μια ομάδα μαθητών σε μια γειτονιά που συνεργάζονται για μια τοπική δραστηριότητα (π.χ. Ανακύκλωση στη γειτονιά)

- Μία ολόκληρη τάξη (π.χ. Γ' τάξη Γυμνασίου, με πολλά τμήματα)

- Ένα project που υλοποιούν συνεργατικά δύο σχολεία

Τύποι Κυψελών

H e-me παρέχει δύο τύπους Κυψελών, τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές.

Κάθε Δημόσια Κυψέλη έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • είναι αναζητήσιμη, δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης Κυψελών,
  • έχει τοίχο, ο οποίος μπορεί να είναι δημόσιος (ορατός σε όλους τους χρήστες της e-me) ή ιδιωτικός (ορατός μόνο στα μέλη της Κυψέλης),
  • έχει προεγκατεστημένη την εφαρμογή e-me blogs Κυψέλης, δηλαδή διαθέτει ένα συνεργατικό ιστολόγιο Κυψέλης όπου όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα δημιουργίας αναρτήσεων.
  • υποστηρίζει ακόλουθους (followers)

Κάθε Ιδιωτική Κυψέλη έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • δεν είναι αναζητήσιμη από τους χρήστες της e-me, δηλαδή δεν εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης Κυψελών,
  • έχει ιδιωτικό τοίχο, τον οποίο μπορούν να δουν μόνο τα μέλη της,
  • παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας συνεργατικού ιστολόγιου Κυψέλης, μέσω της εφαρμογής e-me blogs που διατίθεται για εγκατάσταση στο αποθετήριο μικρο-εφαρμογών (Store) της Κυψέλης


Δημιουργία κυψέλης

Κάθε χρήστης της e-me μπορεί να δημιουργήσει Κυψέλες, δημόσιες και ιδιωτικές. Επιλέγοντας το κουμπί Νέα στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας εισόδου στις Κυψέλες, οδηγείστε στην οθόνη, όπου επεξηγούνται τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου Κυψέλης.


Μετά την παραπάνω επιλογή, καλείστε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της νέας σας Κυψέλης, όπως εικόνα Κυψέλης και φόντου, τίτλος, αναγνωριστικό, περιγραφή, ετικέτες και επιπρόσθετες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Το αναγνωριστικό που θα επιλέξετε καλό είναι να είναι σύντομο και εύκολο στη γραφή καθώς χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές Κυψέλης (π.χ. αποτελεί μέρος της διεύθυνσης URL του Ιστολογίου Κυψέλης).


Προσθήκη μαθητών στην κυψέλη

Μετά τη δημιουργία Κυψέλης, μπορείτε να καλέσετε χρήστες της e-me για να συμμετάσχουν. Από την αρχική σελίδα της Κυψέλης, επιλέξτε το εικονίδιο Μέλη και μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Ο Υπεύθυνος μπορεί να προσκαλέσει χρήστες που είναι ήδη στις επαφές του, χρήστες που συμμετέχουν ήδη σε άλλες Κυψέλες των οποίων είναι επίσης Υπεύθυνος ή να αναζητήσει και να προσκαλέσει κάποιον χρήστη της e-me (η αναζήτηση γίνεται στα πεδία όνομα χρήστη (username), όνομα και επώνυμο).

Οι μαθητές σας θα πρέπει να έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα μέσω του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ πριν τους προσθέσετε ως μέλη στην κυψέλη σας

Τελευταία τροποποίηση: Wednesday, 18 March 2020, 12:22 PM