Οι νόμοι ισχύουν και στο Διαδίκτυο


Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στο Διαδίκτυο;
Το Διαδίκτυο είναι δημόσιος χώρος. Όταν είστε συνδεδεμένοι θα πρέπει να ακολουθείτε ορισμένους βασικούς κανόνες, όπως πρέπει να ακολουθείτε τον ΚΟΚ όταν οδηγείτε.

Οι νόμοι ισχύουν και στο Διαδίκτυο
Αν και το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας θεσπίστηκε πριν εξαπλωθεί ευρέως το Διαδίκτυο, οι νόμοι ισχύουν και εκεί. Ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο.

Το Διαδίκτυο παρέχει ευκαιρίες άνευ προηγουμένου για ελεύθερη επικοινωνία, αλλά ενέχει και ευθύνες. Για παράδειγμα, είστε συνεχώς υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα της δικής σας διαδικτυακής τοποθεσίας και όσων δημοσιεύονται σε αυτήν.

Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν τον τρόπο που εφαρμόζεται μια ιδέα, αλλά όχι και την ίδια την ιδέα. Η αντιγραφή υλικού από το Διαδίκτυο για προσωπική χρήση επιτρέπεται, αλλά η προβολή του υλικού αυτού ως δικού σας απαγορεύεται. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε το υλικό για να φτιάξετε μια δική σας παρουσίαση, θα πρέπει να αναφέρετε την πηγή του.

Η προώθηση παράνομου υλικού (όπως παράνομα αντίγραφα ταινιών ή αρχείων μουσικής που διατίθενται μέσω διομότιμων (peer-to-peer) δικτύων) είναι παράνομη.

Η αντιγραφή λογισμικού ή βάσεων δεδομένων για τα οποία απαιτείται άδεια, απαγορεύεται ακόμα και για προσωπική χρήση. Η χρήση υλικού χωρίς έγκριση ενδέχεται να επισύρει οικονομικές αξιώσεις για βλάβες και να έχει και άλλες νομικές συνέπειες.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020, 12:04 PM