Πόσο αξιόπιστη και ποιοτική είναι η παρεχόμενη ιατρική πληροφορία στο Διαδίκτυο;

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (National Institutes of Health) έχουν δημοσιοποιήσει οδηγίες που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να κρίνουν την αξιοπιστία του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Συνοπτικά, η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στα εξής στοιχεία:


  • Σε κάθε ιστοσελίδα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια ο σκοπός, τα αντικείμενα που καλύπτονται καθώς και ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνονται.
  • Να γνωστοποιούνται οι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό της, καθώς και αυτοί που τη χρηματοδοτούν. Σε ιστοσελίδες ιατρικού περιεχομένου υπεύθυνοι πρέπει να είναι άτομα ή οργανισμοί που έχουν σχέση με την υγεία. Το υλικό που προέρχεται από ειδικούς του κλάδου και αναγνωρισμένα ιδρύματα ή φορείς θεωρείται έγκυρο και αξιόπιστο
  • Πρέπει να αναφέρονται οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν οι πληροφορίες καθώς και τα στοιχεία των συντακτών, όπως το γνωστικό τους αντικείμενο και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
  • Nα γίνεται ενημέρωση και ανανέωση του υλικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να παρακολουθείται η ταχεία εξέλιξη των επιστημών υγείας και οι πληροφορίες που παρατίθενται να είναι σύγχρονες και τεκμηριωμένες. Είναι πολύ σημαντικό να παρέχονται στοιχεία σχετικά με την πρώτη δημοσίευση, την ενημέρωση και το πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη ώστε να καθίσταται εύκολη η αξιολόγηση του περιεχομένου των πληροφοριών. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση και ανανέωση του υλικού, αυτό θεωρείται αναξιόπιστο
  • Εάν ζητούνται από το χρήστη προσωπικά στοιχεία πρέπει να γίνεται γνωστό πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία.

Γενικά, ο σύγχρονος άνθρωπος που σερφάρει στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι καχύποπτος όταν διαβάζει μία νέα ιατρική είδηση και να εξετάζει πάντα την αξιοπιστία της πηγής της, πριν την υιοθετήσει. Και φυσικά, πρέπει πάντα να συζητά με τον γιατρό του ή κάποιον άλλο ειδικό πριν την εφαρμόσει στον εαυτό του ή στους οικείους του.  Τέλος, είναι υποχρέωση της επιστημονικής κοινότητας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης να απλοποιούν και να μεταδίδουν τις ιατρικές ειδήσεις με κατανοητό και υπεύθυνο τρόπο, προστατεύοντας το κοινό από τη σύγχυση και τη παραπλάνηση.    

 

VideoΣυνοπτική ΠαρουσίασηΤελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019, 10:52 PM