1. Μαθητής και ζωντανό ηλεκτρονικό μάθημα
Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να δούμε πώς μπορεί να συμμετάσχει ο μαθητής σε ένα ζωντανό ηλεκτρονικό μάθημα.


Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 10:16 AM