Η διαδικασία ανάθεσης εργασιών στο Google Classroom περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  1. Οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν την εργασία.
  2. Οι μαθητές υποβάλλουν τις απαντήσεις τους.
  3. Οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν την εργασία.

Σε όλη τη διάρκεια ανάθεσης της εργασίας μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να σχολιάζουν και να συζητούν προβλήματα και απορίες σχετικά με την εργασία.Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 11:00 AM