Οδηγίες χρήσης

  1. Δημιουργία Ζωντανού ηλεκτρονικού μαθήματος
  2. Βασικές λειτουργίες
  3. Μαθητής και ζωντανό ηλεκτρονικό μάθημα

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://lessons.sch.gr/index.php/component/eventbooking/?task=videotutorials για να ανοίξετε τον πόρο.