Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Εργαλεία επικοινωνίας - Εργαλεία συνεργασίας - Συμβουλές: Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα

η-τάξη (e-class) από το ΠΣΔ (Μέρος Α)

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας η-τάξη (e-class): Δημιουργήστε το δικό σας μάθημα

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας η-τάξη (e-class): Προσθήκη υλικού στο μάθημά σας

η-τάξη (e-class) από το ΠΣΔ (Μέρος Β)

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας η-τάξη (e-class): Προσθήκη χρηστών

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας η-τάξη (e-class): Δημιουργία άσκησης και εισαγωγή ερωτήσεων

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας η-τάξη (e-class): Βαθμολόγιο

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας η-τάξη (e-class): Βιβλίο Ύλης

Edmodo (Μέρος Α)

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Edmodo: Δημιουργία Τάξης

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Edmodo: Πρόσκληση μελών για την Τάξη

Edmodo (Μέρος Β)

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Edmodo: Δημιουργία κουίζ

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Edmodo: Ανάθεση εργασίας

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Edmodo: Δημιουργία ψηφοφορίας

Τηλεδιασκέψεις - Meeting στο ΠΣΔ

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Meeting στο ΠΣΔ: Προγραμματισμός-Δημιουργία τηλεδιάσκεψης

Remind - Επικοινωνήστε με τους μαθητές σας

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Remind - Δημιουργία τάξης

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Remind - Αποστολή προγραμματισμένου μηνύματος

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος I)

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Επεξεργασία του μαθήματός σας

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Ανάθεση ρόλων σε χρήστες

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος ΙΙ)

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Προσθήκη ταμπέλας στο μάθημά σας

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Ανέβασμα ενός αρχείου στο μάθημά σας

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Συγγραφή σελίδας

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Προσθήκη Συνδέσμου

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος IV)

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Δημιουργία κουίζ

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Προσθήκη αντιστοίχισης στο κουίζ

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Προσθήκη ερώτησης Σωστό/Λάθος στο κουίζ

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος V)

Φάκελος Φάκελος Αρχεία δραστηριοτήτων

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Η5Ρ - Βρες τις σημαίες

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: Η5Ρ - Πρωτεύουσες

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Moodle: H5P - Τα μέρη ενός Η/Υ