Τι είναι το TES Teach with blendspace;

Περιγραφή

Το TES Teach with blendspace (παλαιότερη ονομασία Edcanvas) είναι ένα δωρεάν online εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς στο οποίο μπορούν να δημιουργήσουν και να παραδώσουν ψηφιακά μαθήματα. Δίνεται η δυνατότητα να κατασκευάσουν λειτουργικό και ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό,  στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ή εφαρμογής της «αντίστροφης» τάξης. Αυτά τα ψηφιακά μαθήματα μπορούν να περιλαμβάνουν κείμενα, βίντεο, εικόνες, διαφάνειες κ.α.

Έχει σχεδιαστεί με βάση την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, την διαφοροποιημένη διδασκαλία και την αναδυόμενη μάθηση μέσω της ιστοεξερεύνησης, στοχεύοντας στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή χωριστά. Επιπροσθέτως παρέχονται και οι αντίστοιχες εφαρμογές του σε android και ios φορετές συσκευές, ώστε να επιτυγχάνεται η μάθηση σε όλους τους χώρους και τις ώρες μέσω της καινοτόμου μεθόδου mobile learning. Χρησιμοποιείται εύκολα μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη και τηρεί αρκετούς από τους κανόνες προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.


Αρχικά ο εκπαιδευτικός δημιουργεί το τμήμα του, εγγράφει τους μαθητές, λαμβάνει κωδικό πρόσβασης για τον ίδιο και ξεχωριστό για τους χρήστες-μαθητές. Έπειτα ξεκινάει να δημιουργεί τη διδασκαλία του εφόσον έχει έτοιμο το υλικό του. Με τη διαδικασία drag and drop μπορεί να "ρίξει" μέσα στην πολυμεσική του διδασκαλία ό,τι αυτός επιθυμεί.

Τα πιο συνηθισμένα αρχεία που χρησιμοποιούνται είναι: word, excel, powerpoint, pdf, jpg, wave, avi, mp3, mp4 και flash. Επίσης, μέσα από μια εύχρηστη εργαλειοθήκη μπορεί να προσθέσει βίντεο από το youtube, υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης, αρχεία από Dropbox και Google drive, καθώς και να προσθέσει επισυνάψεις. Αφού προστεθούν όλα τα παραπάνω η πολυμεσική διδασκαλία είναι έτοιμη για διαμοιρασμό στην τάξη μέσα σε 5 λεπτά. Το πολυμεσικό εξατομικευμένο μάθημα είναι πλέον έτοιμο.


Αναφορές - Επιπλέον υλικό

Για τη χρήση και αξιοποίηση του TES Teach with blendspace από τους εκπαιδευτικούς χρειάζεται μόνο η δωρεάν εγγραφή ως εκπαιδευτικός στην πλατφόρμα https://www.tes.com/lessons

Τελευταία τροποποίηση: Monday, 9 December 2019, 1:52 AM