Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός

Σκοπός είναι να μάθετε να χρησιμοποιείτε το Whereby για σύγχρονη επικοινωνία

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • συμμετέχετε σε μια τηλεδιάσκεψη
  • δημιουργείτε ένα ιδιωτικό δωμάτιο συνομιλίας
  • απαντάτε σε προσκλήσεις για τηλεδιάσκεψη
  • διαχειρίζεστε τα μέλη της τηλεδιάσκεψης
  • κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας

Τελευταία τροποποίηση: Saturday, 14 March 2020, 8:04 PM